Hos SmartLearning benytter vi cookies for at gøre din oplevelse af hjemmesiden bedre. Ved fortsat brug af hjemmesiden samtykker du til vores brug af cookies.   Læs mere     OK
smartlearning logo

Voksen efter- og videreuddannelse


Projektbaggrund

Ny teknologi, globalisering og disruption ændrer vores hverdag og arbejdsliv med stor hastighed. Arbejdsmarkedet og de krav, der stilles til medarbejdere i offentlige og private virksomheder, forandrer sig, Det stiller store krav til arbejdsstyrkens omstillingsevne og -hastighed, og det er afgørende for medarbejderne, virksomhederne og det danske samfund, at såvel udbuddet som fleksibiliteten af uddannelsesmulighederne øges.

Projektet gennemfører en række forsøgs- og udviklingsaktiviteter inden for videregående voksen- og efteruddannelse, hvilket i øvrigt er et område, hvor SmartLearning spiller en vigtig rolle. 

Formål

Formålet med dette projekt er at udvikle og afprøve initiativer til nye undervisnings- og eksamensformer samt nye metoder til tilrettelæggelse og afholdelse af undervisning

Leverancer

Projektet har tre overordnede leverancer, som alle tager udgangspunkt i den voksne person, som ønsker videregående voksen- og efteruddannelse. Der er derfor tale om voksne, som allerede har mindst to års erfaring og som oftest er i arbejde, når VEU-forløbet skal gennemføres.

Der er også tale om voksne, som oftest står i en specifik jobsituation og dermed står med et konkret læringsbehov.

I første fase vil projektet undersøge og udvikle digitale forløb som er interaktive og praksisrelevante med fokus på nye undervisningsformer som f.eks.: mikrolæring, minilæring og virtual reality-baseret forløb. indledningsvist planlægges de digitale forløb til at være inden for fag som konflikthåndtering, salg, ledelse i praksis, bygningskonstruktion etc.

I anden fase vil projektet undersøge og udvikle nye eksamensformer, som tager udgangspunkt i den voksnes erfaring, livssituation og behov.

I tredje fase vil projektet udvikle og dokumentere ny viden om mikrolæring, minilæring, VR-baserede forløb samt VR-baserede eksaminer. Projektet vil løbende evaluere forløbene med inddragelse fra såvel undervisere som studerende. Endeligt vil projektet løbende formidle erfaringer i form af videoer, præsentationer og konferencebidrag.

Mette Søgaard

Kontaktperson

Mette Søgaard

mso@smartlearning.dk