smartlearning logo

Voksen efter- og videreuddannelse


Projektbaggrund

Ny teknologi, globalisering og disruption ændrer vores hverdag og arbejdsliv med stor hastighed. Arbejdsmarkedet og de krav, der stilles til medarbejdere i offentlige og private virksomheder, forandrer sig, Det stiller store krav til arbejdsstyrkens omstillingsevne og -hastighed, og det er afgørende for medarbejderne, virksomhederne og det danske samfund, at såvel udbuddet som fleksibiliteten af uddannelsesmulighederne øges.

Projektet gennemfører en række forsøgs- og udviklingsaktiviteter inden for videregående voksen- og efteruddannelse, hvilket i øvrigt er et område, hvor SmartLearning spiller en vigtig rolle. 

Formål

Formålet med dette projekt er at udvikle og afprøve initiativer til nye undervisnings- og eksamensformer samt nye metoder til tilrettelæggelse og afholdelse af undervisning

Leverancer

Projektet har tre overordnede leverancer, som alle tager udgangspunkt i den voksne person, som ønsker videregående voksen- og efteruddannelse. Der er derfor tale om voksne, som allerede har mindst to års erfaring og som oftest er i arbejde, når VEU-forløbet skal gennemføres.

Der er også tale om voksne, som oftest står i en specifik jobsituation og dermed står med et konkret læringsbehov.

I første fase vil projektet undersøge og udvikle digitale forløb som er interaktive og praksisrelevante med fokus på nye undervisningsformer som f.eks.: mikrolæring, minilæring og virtual reality-baseret forløb. indledningsvist planlægges de digitale forløb til at være inden for fag som konflikthåndtering, salg, ledelse i praksis, bygningskonstruktion etc.

I anden fase vil projektet undersøge og udvikle nye eksamensformer, som tager udgangspunkt i den voksnes erfaring, livssituation og behov.

I tredje fase vil projektet udvikle og dokumentere ny viden om mikrolæring, minilæring, VR-baserede forløb samt VR-baserede eksaminer. Projektet vil løbende evaluere forløbene med inddragelse fra såvel undervisere som studerende. Endeligt vil projektet løbende formidle erfaringer i form af videoer, præsentationer og konferencebidrag.

Som ekstra leverance lavede vi en online konference, som man kan se indsigterne fra her.

LÆS OM ALLE VORES IGANGVÆRENDE PROJEKTER HERUNDER