smartlearning logo

Online valgfag 


Projektbaggrund

Erhvervsakademiernes udbud af valgfag er mange og holdene er ofte meget små. Det taler for at samle udbuddet og sammen udvikle og tilbyde online valgfag på tværs af landet – og gerne med en stærk inddragelse af erhvervslivet, der kan profilere det enkelte valgfag og dermed uddannelsen gennem f.eks. medundervisning, oplægsholdere, cases og virtuelle studiebesøg

Ved at udvikle online valgfag med inddragelse af erhvervslivet som medundervisere får de studerende et bredere og mere spændende udvalg af valgfag, uanset hvor i landet de befinder sig. Samtidig kan vi reducere omkostningerne og hæve kvaliteten. Tanken er, at der på tværs af akademierne udvælges tre valgfag.

Valgfagene vælges efter behov, faglig kapacitet og muligheden for bidrag fra erhvervslivet. Fagenes form kan både være blended eller 100 procent online på tværs af akademierne.

Formål

Formålet med projektet er at undersøge, udvikle og implementere samt evaluere tre online-valgfag, der kan udbydes i hele landet. Målet er at de studerende på denne måde får et bredere og mere spændende udvalg af valgfag, uafhængigt af hvor i landet de bor.

Leverancer

Projektet har tre overordnede leverancer.

I første fase vil projektet afdække og etablere kontakt til relevante erhvervspartnere, der kan indgå som relevante og værdiskabende medskabere i udviklingen af landsdækkende, digitale læringsforløb.

I anden fase vil projektet udvikle og gennemføre tre relevante online valgfag. Dette indebærer for det første, at færdige læringsforløb med relevante digitale læringsobjekter skal udvikles og materialer færdigudvikles. Det indebærer også, at der skal gennemføres et testforløb af de tre udviklede valgfag.

I tredje fase vil projektet skabe og få ny viden om digitale valgfag, digitale læremidler og viden om e-didaktik og projektet vil løbende evaluere og videnformidle. Evalueringen og testforløbet vil involvere underviserne og de studerende fra de deltagende erhvervsakademier. Endeligt vil projektet formidle erfaringer i form af forskellige tiltag som f.eks. film og billeder, konferencebidrag, videnskabelige artikler, konferencer, seminarer.

LÆS OM ALLE VORES IGANGVÆRENDE PROJEKTER HERUNDER