smartlearning logo

IDEAS - Innovative Digitale Education and Skill


Projektbaggrund

Innovationsprojektet IDEAS udvikles i direkte forlængelse af EU’s Digital Education Action Plan (2021 – 2027), og særligt den strategiske førsteprioritet: “Hjælpe med at udvikle et kvalitetsorienteret digitalt uddannelsessystem” – “digital kompetente undervisere og uddannelser, samt en tilsvarende stab”. Formålet er, at når undervisere oplever hurtige digitale forandringer kræver det en bredere og mere sofistikeret tilgang til undervisning, som igen ændrer på hvad det er for kompetencer undervisere har brug for.

  

Formål

Formålene for IDEAS projektet er:

- Udvikle et 30-timers digitale kurser til undervisere. Kurset vil benytte sig af adaptiv læring, og rette sig mod at udvikle digitale kompetencer hos undervisere inden for efteruddannelse og videregående uddannelse.

- Pilotprojektet til bestå af 64 undervisere i 4 forskellige lande og 16 IDEAS mentorer.

- Producere en elektronisk Best Practice vejledning understøttet af empiriske data fra pilotprojektet og de deltagende organisationer.

  

Indhold

Indholdet bliver fordelt på 14 kurser med følgende titler:

Using accessibility features

Blended learning approaches

Survey tools and polls

E-assessments

Moodle advanced

Digital storytelling and Digital tools

Nettiquette and e-safety

The art of presentation

Microsoft teams: Teaching and Learning through Microsoft Teams

Digital tools for academic writing

Innovation in teaching and learning

Open and distance learning innovation

21st century skills in learning and teaching

Planning for learning

Partnere

De seks deltagende organisationer i det strategiske partnerskab er:

The South Eastern Regional College (SERC), UK, som førende partner

Universidade Aberta, Portugal

Forth Valley College of Further and Higher Education, UK

B&P Emerging Technologies Consultancy Lab Ltd, Malta

og

SmartLearning (Copenhagen Business Academy), Danmark.

 

Projektet henvender sig til både uddannelsesinstitutioner, undervisere, studerende og politiske aktører.

twitter.com/ideas4teach

www.linkedin.com/company/ideas4teachers

www.facebook.com/ideas4teach

Peter Thaysen

Kontaktperson

Peter Thaysen

pett@smartlearning.dk

LÆS OM ALLE VORES IGANGVÆRENDE PROJEKTER HERUNDER