smartlearning logo

RKV - Realkompetencevurdering


Projektbaggrund

Arbejdsmarkedet bliver i stigende grad specialiseret, og medarbejderne opnår ofte et fagligt niveau inden for deres område, der ligger ud over deres formelle uddannelsesniveau. Blandt andet derfor ses en stigende efterspørgsel efter målrettet efter- og videreuddannelse på såvel akademi- som diplomområdet - der ved brug af realkompetencevurderinger (RKV) tager afsæt i det enkelte individs praksiserfaringer og faglige kompetencer.

Realkompetencer vurderes med afsæt i den enkeltes samlede viden, færdigheder og kompetencer, I dag ses dog store forskelle i såvel udbydernes praksis for så vidt angår både tilgange til ”udbud” af RKV samt metoder anvendt ved realkompetencevurderinger. Disse forskelle imellem udbyderes praksis har stor indflydelse på den enkeltes reelle muligheder for RKV, hvilket skaber et behov for udvikling og implementering af fælles metodik og praksis på området. Endvidere er det et faktum, at RKV processerne tit er tidsomfattende og langvarige.

Der efterspørges derfor en mere dynamisk, sektorfælles indgang og tilgang med standarder og metoder for realkompetencevurdering på akademi- og diplomniveau.

Formål

Formålet med projektet er at udvikle og implementere nedenstående indsatsområder

1) Fælles retningslinjer for realkompetencevurderinger med henblik på en ensartet metodik og brug af realkompetencevurderinger over for den enkelte ansøger og i forhold til den enkelte uddannelse.

2) Sektorfælles digitale redskaber med henblik på at etablere en digital platform, som understøtter en mere direkte, individualiseret og brugervenlig adgang for den enkelte ansøger, der ønsker en realkompetencevurdering. Der udarbejdes plan for implementering og drift af de sektorfælles digitale redskaber, der skal indgå i indsatsen.

Leverancer

Projektets leverancer består af tre faser.

I første fase afholdes et møde i ekspertgruppen om sektorfælles retningslinjer, hvor der herefter udarbejdes en analyse. Efterfølgende mødes ekspertgruppen om sektorfælles retningslinjer blive afholdt. Til sidst gennemføres afslutning af første indsats: sektorfælles retningslinjer

I anden fase udarbejdes en kravsspecifikation til sektorfælles digital løsning. I denne fase skal der også findes leverandører af software og der laves et eventuelt udbud til leverandører. Til sidst gennemføres afslutning af anden indsats: Sektorfælles digital platform

I tredje fase implementeres en sektorfælles løsning, som herefter skal testet og til slut tilpasses.

Peter Thaysen

Kontaktperson

Peter Thaysen

pett@smartlearning.dk

LÆS OM ALLE VORES IGANGVÆRENDE PROJEKTER HERUNDER