smartlearning logo

National cyber & IT-sikkerhed


Projektbaggrund 

Danmark er et af de mest digitaliserede lande i verden, og digitaliseringen er et afgørende middel både for udviklingen af den offentlige sektor og for private virksomheders vækst og konkurrenceevne. En forudsætning for virksomheders fortsatte vækst og fastholdelse af konkurrenceevne er, at tilliden til sikkerheden i vores digitale løsninger er høj. Antallet af hackerangreb og anden it-kriminalitet er i de senere år eksploderet, og enhver virksomhed og organisation skal kunne beskytte sine data og sikre sig mod ødelæggende angreb udefra. 

På denne baggrund har regeringen igangsat 25 initiativer og 6 målrettede strategier for de mest kritiske sektorers arbejde med cyber- og informationssikkerhed, og det er således også tvingende nødvendigt, at den danske arbejdsstyrke har tilstrækkelige kompetencer inden for netop cyber- og IT-sikkerhed. Undersøgelser viser, at kun hver anden danske virksomhed har en strategi for IT-sikkerhed, så der er virkelig behov for kompetenceudvikling.

Formål

Formålet med projektet er at udvikle og implementere online efter- og videreuddannelsesforløb til at kapacitetsopbygge undervisernes kompetencer på IT-uddannelserne i erhvervsakademisektoren. Dette vil på sigt føre til, at dimittenderne fra erhvervsakademisektoren kan blive specialister inden for området og dermed imødekomme den stigende efterspørgsel på kompetencer inden for IT-sikkerhed.

Leverancer

Projektet har tre overordnede leverancer.

I første fase vil projektet i samarbejdet med relevante eksterne parter i udvikle og afholde online efter- og videreuddannelsesforløb inden for cyber- og IT-sikkerhed.

I anden fase vil projektet udvikle og gennemføre et antal online efter- og videreuddannelsesforløb til underviserne i erhvervsakademisektoren. Dette indebærer for det første, at projektgruppen tager stilling til hvilke faglige forløb, der skal udvikles og for det andet, at projektgruppen og samarbejdspartnerne sammen udvikler færdige læringsforløb. De udviklede forløb testes inden lancering.

I tredje fase vil projektet skabe og få ny viden om cyber- og IT-sikkerhed og projektet vil løbende evaluere og videnformidle. Evalueringen og testforløbet vil involvere underviserne og de studerende fra de deltagende erhvervsakademier. Endeligt vil projektet formidle erfaringer i form af præsentationer, videoer og konferencebidrag.

Peter Thaysen

Kontaktperson

Peter Thaysen

pett@smartlearning.dk