smartlearning logo

Projektbaggrund

Landets erhvervsakademier uddanner i dag unge, der skal opfylde behovene på fremtidens private arbejdsmarked. Men udviklingen går i disse år så stærkt, at institutionerne risikerer at uddanne studerende til job og teknologier, der måske ikke findes om få år. SmartLearning og de otte erhvervsakademier samt UC Nordjylland og VIA UC, er gået sammen om projektet Kvalitet og Relevans i Undervisningen (KRU) og har igangsat initiativer til at eksperimentere med nye digitale undervisningsmetoder, som skal klæde de studerende på til en ny digital virkelighed og et arbejdsmarked under hastig forvandling.

Formål

Formålet med projektet er at etablere en fælles digitalisering på tværs af erhvervsakademierne, der både kan sikre relevans og kvalitet i undervisningen men som også har den afledte effekt, at undervisere får frigivet ressourcer til bedre og smartere undervisning. Konkret indeholder projektet to overordnede formål. For det første skal der eksperimenteres med lokalt forankrede fysiske læringscentre, som skal støtte digitale læringsforløb. Målet er at forbedre de studerendes evne til at færdes på tværs af fysiske og virtuelle rum og samtidig give flere unge uden for de større byer bedre adgang til uddannelse. For det andet skal der udvikles nationale, tværgående digitale undervisningsforløb på de store uddannelser.

Leverancer

I første fase vil projektet etablere lokalt forankrede arbejdsgrupper med projektleder og deltagere fra de deltagende institutioner. Projektlederen har til opgave at hjælpe projektet i såvel opstarts- som gennemførelsesfasen samt deltage i evalueringen af projektet.

I anden fase vil projektet undersøge, hvordan der arbejdes med udflytningen af uddannelse og læringscentre i Norge og Sverige, hvor man har flere års erfaring på området. Formålet er at afdække beslægtede udbud for relevante erfaringer med etablering af studiemiljøer i distance-læringscentre herunder eksempelvis fysiske miljøer, administration, teknologi, gennemførelsesgrad og interessenter. Den indsamlede viden fra researchfasen skal danne grundlag for de danske eksperimenter, der eksekveres i samarbejde med udvalgte erhvervsakademier og professionshøjskoler.

I tredje fase udvikles “model-udbud” for digitale læringsrum med lokal forankring baseret på de indsamlede erfaringer. Der etableres et setup på distance-læringscentret, der sætter rammerne for et velfungerende studiemiljø mhp. at støtte de studerendes studieforløb.

I fjerde fase eksekveres de udviklede modeludbud med henblik på at opnå ny viden inden for eksempelvis studiemiljø, didaktik, undervisningsforløb og samarbejde mellem funktioner i distance-læringscentret.

I femte fase evalueres de forskellige udviklede model-udbud på baggrund af opsamlet data fra feedback fra undervisere, Studenterevalueringer og data fra såvel “ordinære uddannelsesforløb” som distance uddannelsesforløb. Resultaterne dokumenteres efterfølgende.

I sjette fase formidles erfaringer og resultater via erhvervsakademiernes online ressourcer, erfagrupper og nationale konferencer.

LÆS OM ALLE VORES IGANGVÆRENDE PROJEKTER HERUNDER