smartlearning logo

Adaptive learning technology


Projektbaggrund

Sproglige kompetencer er i mange sammenhænge en forudsætning for at kunne begå sig som fagprofessionel. Adaptiv læringsteknologi kan tilpasse læringen til den enkeltes kompetencer i sprogundervisningen af voksne fagprofessionelle. Når der anvendes adaptiv læring i sprogundervisning af voksne sikrer man en ideel dosering af læring, som tager udgangspunkt i den enkeltes kompetencer, der er med til at optimere uddannelsesdriften – til glæde for den studerende, universitetet og samfundet.

Projektet er et samarbejde mellem Malmø Universitet og CPHbusiness/SmartLearning, og understøtter det strategiske samarbejde i Nordplus.

 

Formål

Formålet med projektet er at udvikle en skandinavisk model for adaptiv læring i sprogundervisning af voksne fagprofesionelle i Danmark og Sverige samt at gennemføre forskellige empiriske eksperimenter ved hjælp af design-thinking og på den måde få erfaringer med undervisningsforløb, baseret på den udviklede model for adaptiv læring.

 

Leverancer

Projektet har fire leverancefaser

I første fase igangsættes forundersøgelser og udvikling af model, herunder research af eksisterende modeller, teorier og erfaringer med adaptiv læring samt udvikling af design

I anden fase igangsættes udvikling og test af digitale forløb. I denne fase udvikles, testes, revideres og evalueres prototype A ligesom der gennemføres workshops med co-creators

I tredje fase igangsættes udvikling og test af digitale forløb. I denne fase udvikles, testes, revideres og evalueres prototype B, ligesom der gennemføres workshops med co-creators.

I fjerde fase videnformidles data og resultater. Der udarbejdes en implementeringsplan, som implementeres på forskellige institutioner og universiteter. Til sidst udarbejdes afsluttende rapport.

 

LÆS OM ALLE VORES IGANGVÆRENDE PROJEKTER HERUNDER