smartlearning logo

AI - EN DEL AF LEDERES VÆRKTØJSKASSE


Projektbaggrund

Projektmål:
Formålet med dette projekt er at undersøge, hvordan generativ kunstig intelligens kan bruges til at forbedre ledelsespraksissen. Projektet vil fokusere på at undersøge, hvordan ledere kan inkludere AI i deres værktøjskasse og bruge den til at støtte deres praksis. Der vil også blive undersøgt, hvor og til hvad den kunstige intelligens kan bruges og hvor den ikke kan bruges.

Målgruppe:
Målgruppen for projektet er studerende på ledelsesfag, som vil have mulighed for at afprøve, hvordan AI kan bruges til at støtte ledelsesopgaver på alle niveauer af organisationen.

Arbejdsmetoder:
Projektet vil arbejde ud fra hypotesen om, at generativ AI kan benyttes konstruktivt i ledelse og vil undersøge denne hypotese i praksis ved hjælp af dem indsamlede data.

Aktiviteter:
Vi vil give de studerende praktiske opgaver inden for rammen af deres fag, og bede dem afprøve brugen af AI inden for deres arbejdsområde

Forventede resultater:
Vi forventer, at resultater fra projektet vil bekræfte, at generativ kunstig intelligens kan bruges som et ledelsesværktøj, og at det vil være værdifuldt at undersøge denne udvikling yderligere i et egentlig FoU projekt.

Find projektet på EAViden: https://www.eaviden.dk/project/12590/

Peter Thaysen

Kontaktperson

Peter Thaysen

pett@smartlearning.dk