smartlearning logo

Artificial Intelligence in Teaching and Learning


Projektbaggrund

Kunstig intelligens (AI) er hurtigt blevet et fænomen, der eksisterer overalt. Specielt har det en kritisk, men uklar, indflydelse på videregående uddannelser (Higher Education, HE), herunder praksisser, undervisere og elever i hele Europa, hvorfor kunstig intelligens hurtigst muligt skal forstås korrekt. Derfor er formålet i dette projekt at identificere og analysere AI’s bedste praksisser i HE i tre lande og at udvikle en køreplan til den fremtidige udvikling og brug heraf.

Projektet vil undersøge begge AI-dimensioner i uddannelse: Læring ved brug af AI og læring om AI. Den første dimension indebærer AI-tilgange såsom adaptiv og personaliseret læring. AI har potentialet til at hjælpe lærere med at gøre det, de er bedst til: Fokusere på de øvre niveauer i Blooms taksonomiske niveauer og på de menneskelige aspekter ved læring ved at hjælpe elever med at lære mere effektivt. Imidlertid er en korrekt forståelse af den anden dimension af AI i uddannelse ligeledes vigtig. Den har fokus på at træne morgendagens AI-ingeniører og samtidig løfte alle HE-interessenternes opmærksomhed og forståelse af alle implikationer forbundet med AI for HE-sektoren og andre sektorer.

 

Formål

Formålene for projektet er:

  • At identificere og analysere eksempler i praksis/potentielle brug af begge AI-dimensioner i HE
  • At identificere og analysere bedste praksisser/potentielle brug af begge AI-dimensioner i HE
  • At identificere nationale karakteristika ved tilgange til AI i HE i Storbritannien, Portugal og Danmark
  • At udvikle en køreplan for udviklingen og anvendelsen af begge AI-dimensioner i HE
  • At formidle viden om begge AI-dimensioner i HE

 

Leverancer

Projektet forventes at give følgende resultater og leverancer under og efter dets færdiggørelse:

  •  At identificere og analysere eksempler i praksis/potentielle brug af AI i HE. Gælder alle tre partnere
  •  At identificere bedste praksisser/potentielle brug af AI i HE. Gælder alle tre partnere
  •  At identificere nationale karakteristika, teknologier og tilgange i AI i HE i Storbritannien, Portugal og Danmark. Open University: Storbritannien, Universidade Aberta: Portugal, SmartLearning: Danmark
  • At udvikle en model for udviklingen og anvendelsen af AI i HE. Gælder alle tre partnere
  • At formidle viden om AI i HE. Gælder alle tre partnere

 

LÆS OM ALLE VORES IGANGVÆRENDE PROJEKTER HERUNDER