smartlearning logo

Projektbaggrund

Digitaliseringen og globaliseringen ændrer vores måde at arbejde og samarbejde på. Og med hidtil uset hast.

I fremtiden vil en medarbejder formentlig skulle omstille sig op til flere gange i sit arbejdsliv, hvilket stiller store krav til arbejdsmarkedets, medarbejdernes og uddannelsessystemets fleksibilitet og omstillingshastighed. Der er således mange og gode argumenter for at udvikle nye digitale leveranceformer til Efter- og Videreuddannelsesområdet, for at kunne matche arbejdsmarkedets og medarbejderens behov for hurtigere og mere fleksibel læring. 

Vores levetid - og dermed vores tid på arbejdsmarkedet - stiger, og der er en direkte sammenhæng mellem omstillingshastigheden og de paradigmeskift, vi som mennesker må gennemleve. Det nye paradigme er læringsagilitet; med andre ord - “the future of work is learning”.

Projektet vil trække på og udbygge de erfaringer, som SmartLearning allerede har gjort sig med udvikling af nye digitale leveranceformer i form af både mikrolærings- og minilæringsforløb. Nye digitale leveranceformer inden for EVU-området omfatter også varigheds-, indholds-, og forløbsaspektet, herunder overvejelser om Adaptive Learning, løbende optag og ikke mindst muligheden for at skalere.

Formål

Formålet med projektet er, at undersøge, udvikle og afprøve nye digitale leveranceformer på EVU-området. De nye digitale leveranceformer skal afspejle markedets behov for hurtigere og mere effektiv og fleksibel læring, der i indhold og omfang har det optimale match med her-og-nu-krav til jobkompetencer.

Leverancer

Projektet har tre overordnede leverancer.

I første fase vil projektet etablere samarbejde med aktører, der allerede arbejder med digitale forretningsmodeller og nye digitale leveranceformer. Denne afdækning vil omfatte interviews af udvalgte udbydere af nye digitale leveranceformer samt nedsættelse af ekspert- og brugerpanel.

I anden fase vil projektet udvikle mindst tre nye digitale leveranceformer og afprøve disse i pilotforløb med henblik på efterfølgende at kunne anvende disse leveranceformer på alle erhvervsakademier.

I tredje fase vil projektet, med afsæt i de udviklede pilotforløb, skabe og få ny viden om nye digitale leveranceformer i form af underviserne og de studerendes afprøvning og evaluering den nye digitale leverancemodel. Endeligt vil projektet løbende evaluere og formidle erfaringer, som dokumenteres i form af forskellige videnformidlingstiltag som f.eks. videnskabelige artikler, konferencebidrag, film og billeder.

LÆS OM ALLE VORES IGANGVÆRENDE PROJEKTER HERUNDER