smartlearning logo

 Konference - Torsdag den 2. maj 2024

Vi glæder os til at se dig til årets konferencen i 2024, som afholdes i AI Innovation House i Vejle. Vi arbejder på fuld tryk for at få sat navne på oplægsholdere og opdaterer løbende hjemmesiden, som de bliver bekræftet - så hold løbende øje med opdateringer her på siden.


SLASK er det nye navn for netværkskonferencen for akademierne. Det betyder:

S: Smart-

L: Learnings

A: Akademi-

S: Sektor-

K: Konference
_________________________________________________________________

Torsdag den 2. maj 2024 kl. 9.15-16.00

_____________________________________________________________________________ 

PROGRAM

Kl. 9.15 - 09.55                        Morgenmad, serveres i forhallen

Kl. 10.00 - 10.05                      Velkomst ved Lotte Hvid, SmartLearning
                                                   Quantum

Kl. 10.05 - 10.15                      Velkomst af UFU (Udvalget for fuldtidsuddannelser) ved Line Hansen, næstformand i UFU

Kl. 10.20 - 11.00                      Keynote: Fremtidens uddannelse
                                                   Jeppe Klitgaard Stricker, AI-rådgiver og administrationschef, Aalborg Universitet

AI-området udvikler sig ekstremt hurtigt, og det medfører betydelige muligheder og barrierer i arbejdet med generativ AI på erhvervsakademierne. I denne keynote fokuserer Jeppe Klitgaard Stricker på nogle af de centrale tendenser og tematikker, vi ser lige nu på AI-området i uddannelsessektoren herhjemme såvel som i udlandet - herunder også hvilke skridt der skal til for at komme godt videre med AI på de danske videregående uddannelsesinstitutioner.

Jeppe Klitgaard Stricker er AI-rådgiver med særligt fokus på videregående uddannelse. Til daglig er Jeppe administrationschef ved Aalborg Universitet, og inden da var han blandt andet chef for UCN act2learn og sekretariatschef ved Aalborg Universitet. I en årrække har Jeppe foruden AI været optaget af emner som digital transformation, digitale credentials og skalérbar vækst af digitale EVU-udbud. Jeppe er desuden advisory board-medlem på VIA samt censor ved DMJX, professionshøjskolerne og de danske universiteter. Du kan læse mere om Jeppe på hans hjemmeside: stricker.ai

Kl. 11.10 - 11.50                     Vælg retning: Læringsteknologier - Nyt fra IT-didaktisk netværk

        • AI, din nye studiekammerat - Kollaborativ læring med kunstig intelligens

         David Lindholm, IT-didaktisk konsulent, SmartLearning 
         Quantum

         Debatten om vi skal anvende AI i undervisningen er ovre. Efter 36 oplæg i sektoren om grundlæggende anvendelse af AI, vil David Lindholm nu tage os et skridt videre og dykke ned i kollaborative opgaver med AI. Her skal den studerende samarbejde med den kunstige intelligens om at løse en opgave, skabe et produkt, og bare generelt lære. Vi vil udforske forskellige facetter af AI, lige fra Vygotskys koncept om ‘den vidende anden’ til rollen som den svage nybegynder, der har brug for hjælp fra den studerende i et praksisfællesskab (Lave & Wenger).

         Du vil blive præsenteret for en række konkrete eksempler på kollaborativ brug af AI, som kan anvendes i din egen undervisning. Derudover vil du opnå en dybere forståelse for fordelene ved det kollaborative arbejde med kunstig intelligens.

        • Når online undervisning bliver fysisk forankret og individuel progression kræver fællesskaber
         Mette Wichmand, konsulent, KEA
         Blue Box Lab

         I denne session kigger vi nærmere CoDam, en privat uddannelse for softwareingeniører i Amsterdam. Casen er spændende for alle, som har lyst til at lade sig inspirere og provokere af skolens radikale bud på en nytænkning af undervisning, læring, teknologier, rum, rammer og sociale fællesskaber og diskutere, hvad casen sætter gang i af refleksioner ift. vores egne måder at lave uddannelse på. 

        • Hvad laver IT-didaktisk netværk?
         Christina Søgaard Jensen, Lektor, digital læringskoordinator, EAAA
         Smart-U

         Erhvervsakademiernes IT-didaktiske netværk skal sikre, at der sker en erfaringsudveksling mellem akademierne om den praksis og udvikling, der sker inden for det it- og læringsteknologiske område.
         Christina Søgaard Jensen giver indblik i netværkets aktiviteter og de diskussioner og overvejelser om erhvervsakademiernes brug af læringsteknologi, som netværket har.

Kl. 12.00 - 12.25                     Vælg retning: Udstillerpræsentationer

        • AI i danske læringsvirksomheder
         Moxis, Morten Blichfeldt Andersen, Forlagsdirektør 
         Quantum

         Hos Lindhardt og Ringhof Uddannelse har AI gjort sit indtog i de digitale platforme og dermed i læremidler. Forlagsdirektør Morten Blichfeldt Andersen giver et indblik i, hvordan AI allerede nu er indbygget i produkter lige fra webbøger til læringsplatforme og hvilke fordele, det giver for studerende og undervisere. 

        • Forlaget og underviserne: Hvordan skaber vi verdens bedste læremiddel?
         Hans Reitzels Forlag, Rune Huvendick Jensen, Forlagsredaktør
         Blue Box Lab

         AI kan meget men det kan ikke erstatte lærebogen, eller kan det? Lærebogen har til gengæld brug for udvikling, hvis den skal fungere for og måske ligefrem elskes af de studerende. Hans Reitzels Forlag er vært for en debat om, hvordan bøger og digitale virkemidler kan kombineres for at skabe mest muligt engagement og læring hos fremtidens studerende. Debatten faciliteres af forlagsredaktør og journalist Rune Huvendick Jensen.

        • En smartere læringsrejse med AI-drevet video
         Panopto/Viducon, Yaron Schwartz, CEO, Viducon
         Smart-U/trappen

         Panopto har eksisteret siden 2007, kun 2 år efter at YouTube gjorde onlinevideo til en del af vores hverdag. Kan du huske den første video på Youtube med medstifteren Jawad Karim i San Diego Zoo? (Me at the zoo). Der er sket meget siden 2005, hvor onlinevideo nu er blevet en stor del af vores liv, især vores børns.

         Panopto er også vokset til at være en af verdens førende videoløsninger til uddannelsessektoren og har udviklet mange unikke funktioner siden 2007.
         I vores præsentation taler vi om, hvordan Panopto i øjeblikket bruger AI som en del af sin videoløsning, og vi præsenterer (hvad vi har lov til) de fremtidige planer for Panopto med at tilføje flere AI-funktioner til deres videoløsning.

         Kom forbi og få et indblik i, hvad Panopto planlægger, og del dine tanker om, hvad du synes kunne være nyttige AI-funktioner i fremtiden.

Kl. 12.30 - 13.15                     Frokost

Kl. 13.15 - 14.00                     Akademiernes perspektiver
                                                  Moderator: Lotte Hvid
                                                  Quantum

Vi vil i paneldebatten stille skarpt på fremtidens læring og undervisning. Vi skal blandt andet tale om hvordan øget fokus på individuelle evner og færdigheder former fremtidens studerende og deres bidrag til samfundet, hvordan underviserens rolle bliver fremover hvilke faglige kompetencer vi skal bruge samt hvordan samspil mellem individuel tilpasning og teknologisk integration kan fremme en mere differentieret og personlig tilgang til læring. 

Paneldeltagere:
John Brunsborg, Uddannelseschef, EAMV
Eva Valcke, Uddannelsesdirektør, KEA 
Anne-Mette Hvid Tønnesen, Uddannelsesdirektør, EASV

Fra kl. 14.00                            Kaffe og kage serveres i forhallen

Kl. 14.10 - 14.40                     Keynote: Må de studerende bruge ChatGPT eller er det snyd?
                                                  Birgitte Vedersø, formand for Ekspertgruppen om ChatGPT og prøver

Generativ AI har rystet skoleverdenen og de måder, man traditionelt har undervist på. Hvordan f.eks. arbejde med skriftlige opgaver, når den gode opgave kun er et prompt væk? Og hvad med eksamen? Spørgsmålene står i kø, men måske ligger svarene ikke alene i at lukke ned for teknologien, som eleverne allerede kender og bruger. Måske er den store udbredelse af generativ AI i virkeligheden den anledning, som skolen har manglet til at gentænke måden, vi arbejder og eksaminerer på i folkeskolen, på ungdomsuddannelserne og i voksenuddannelserne?

Birgitte Vedersø er formand for Ekspertgruppen om ChatGPT og prøver, som undervisningsminister Mattias Tesfaye nedsatte i foråret 2023. Gruppen offentliggør sine anbefalinger om eksamen på Børne- og undervisningsministeriets område i foråret 2024. Birgitte er selvstændig rådgiver og konsulent i Vedersoe.co, der er tilknyttet konsulenthuset Mobilize Strategy Consulting. Birgitte har en baggrund som gymnasierektor på bl.a. Gefion Gymnasium frem til 2023 og har desuden været formand for Danske Gymnasier i en årrække. Hun sidder i en række bestyrelser og er næstformand i bestyrelsen på Københavns Universitet.

Kl. 14.45 - 15.10                     Vælg retning: Blandet bolcher!

        • Hvem lærer mest – de studerende eller den virtuelle assistent?
         Per Gunner Bergfors, Lektor, CphBusiness
         Quantum

         Erfaringer fra en virtuel assistent (GPT4Turbo) brugt i Videnskabsteori og Metode på PBA. ”Sokrates” som vi har døbt den, har svaret på 5000 prompts siden 3.10 2023.
         Den er trænet på specifikke udvalgte data, hallucinerer ikke, den kan spille forskellige roller og vi har som underviser adgang til alle prompts og svar.
         Hvad tænker de studerende? Hvad tænker vi som underviser?

         Per Bergfors er lektor og arbejder på Cphbusiness med PBA e-handel. Nysgerrig på hvordan brug af teknologi kan facilitere læring og kompetence udvikling. Erfaring med brug af analytisk AI/IBM Watson gennem CDA forskningsprojekt siden 2017, og GAI siden 2022. Uddannet på CBS, INSEAD og LBE med fokus på marketing og BtB. Erhvervs indsigt fra virksomheder som Xerox, HP og Canon hvor arbejdsfeltet har været snitfladen imellem implementering af teknologi og at facilitere adfærdsændringer hos medarbejdere og i markedet.

        • EUD-elevernes stemme: Resultater fra 'Det nationale elevpanel
         Amina Sabah Karim, Konsulent, Center for IT i Undervisningen
         Blue Box Lab

         Hvad mener eleverne egentlig selv om alle de digitale tiltag, vi som uddannelsessektor og skole sætter i værk for at give dem den allerbedste undervisning? I en travl hverdag kan elevernes stemme blive glemt blandt bekendtgørelser, lovgivning, læringsmål m.fl. (fortsæt selv listen). Derfor har Center for it i undervisningen på erhvervsuddannelserne (CIU) oprettet et nationalt EUD-panel, hvor målet er at give skolerne et samlet billede af, hvordan eleverne selv oplever brugen af it, herunder både potentialer og begrænsninger. Et panel, der agerer talerør og leverer vigtig viden til sektoren. I dette oplæg præsenteres resultater fra elevpanelet. Du vil få indblik i elevernes ønsker og perspektiver samt CIU's forslag til, hvordan man bedst imødekommer disse ønsker på egen skole.

         Amina har en cand.mag. i pædagogik fra Syddansk Universitet med speciale i tosprogsdidaktik. Amina var ansat som videnskabelig assistent på Syddansk Universitet, hvor hun i samarbejde med lektor Jens Jørgen Hansen har udarbejdet en forskningsrapport med fokus på erhvervsskolelæreres tilgang til it i undervisningen. Som konsulent i CIU arbejder Amina med projektet Det nationale elevpanel samt netværk og andre konsulentopgaver.

        • Netværkscafé
         Få en hyggelig snak med dine kollegaer i sektoren.
         Mebring selv en kop kaffe/te!
         Smart-U


Kl. 15.20 - 15.55                     Afsluttende keynote: Generativ kunstig intelligens og højere uddannelse
                                                  Thore Husfeldt, Professor på IT-Universitetet i København

Thore Husfeldt vil give et kort populærvidenskabeligt overblik over teknologihistorien med fokus på datalogi og kunstig intelligens. Hvad er store sprogmodeller, hvordan virker de, og hvordan kan, bør og vil uddannelsessystemet forholde sig til dem?

Thore er professor i datalogi og viceinstitutleder for undervisning på IT-Universitetet i København. Han indgår i ledelsen for forskningscenteret BARC (Basic Algorithms Research Copenhagen) og har i en årrække ledt det svenske videnskabsråds bedømmerpanel for datalogi.


Kl. 15.55 - 16.00                     Afrunding ved Lotte Hvid

                                                  Tak for i dag!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Faglige udstillere:

                         

Målgruppe 

Undervisere i erhvervsakademisektoren, samt læringskonsulenter, ledere og andre, der beskæftiger sig med det pædagogiske arbejde i praksis.

Praktisk

Adresse: AI Innovation House - Innovations Allé 3 - 7100 Vejle

Kommer du i bil:
Der er 500 gratis parkeringspladser fordelt i hele parken, med stor plads i forlængelse af AI Innovation House, og herunder cirka 70 el-ladestandere fra forskellige udbydere.

Hjemmeside: AI Innovation House - Dandy Business Park

Kommer du med tog:
Vi vil sørge for at der er en gratis shuttlebus, som transportere dig fra Vejle St. om morgenen. Bussen kører kl. 9.10 og 9.35 



Mødested: Borgvold v/ flixbus stoppestedet (3 min. gang fra perron)

Retur til Vejle St. fra AI Innovation House kl. 16.10 - forvent ca. 20 - 25 min. pga. trafik.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Konferencen er gratis for ansatte ved erhvervsakademierne (SmartLearnings ejere), der er max. 150 pladser og derfor "først til mølle".

Skulle du blive forhindret i at deltage, skal afmeldingen ske senest onsdag den 24. april 2024 til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., ellers vil du blive opkrævet et noshow-gebyr på 1.000 kr.

Er du ikke tilknyttet et erhvervsakademi, er deltagergebyret 1.500 kr. inkl. moms, og fristen for afmelding er den 24. april 2024.

Alle beløb faktureres via din institution efter afholdelsen.

Når du tilmelder dig, sender vi en bekræftelse på mail. Modtager du ikke noget, så skriv til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., men tjek gerne dit spamfilter først.

Ved tilmelding gav du samtykke til at modtage nyhedsbrev omkring konferencen og andet relevant materiale fra learninghub.dk. Du kan altid framelde dig nyhedsbrevet igen.

Tilbagevendende inspirationsdag

SLASK er en tilbagevendende inspirationsdag. Hvert forår inviterer SmartLearning erhvervsakademisektorens undervisere til en dag om digital læring.

Her samles 150 af sektorens undervisere, læringskonsulenter, ledere og andre, der ønsker input til det pædagogiske arbejde til fælles inspiration.