smartlearning logo

AI for undervisere på erhvervsøkonomiske uddannelser


Projektbaggrund

AI og maskinlæring er centrale teknologier i erhvervsøkonomi  og kundeservice på tværs af brancher. Teknologierne anvendes til bl.a. mønstergenkendelse, forudsigelselsessystemer og segmenteringer i udvikling og optimering af produkter og services. Teknologierne og deres brug er i hastig udvikling og øger vores kapacitet for databehandling, produktivitet og dermed potentielle vækst.

De kan give os både praktiske og kommercielle fordele, men stiller os også i store etiske dilemmaer. For hvad er f.eks. implikationerne af, at teknologierne høster mere data om os, og dermed opnår mere indsigt i os som individer, end vi har om os selv? Og hvad gør det ved f.eks. vores mulighed for at beskytte vores privatliv og retssikkerhed?

De nye teknologier kalder på ny viden, færdigheder og kompetencer, der ruster os til at drage de potentielt store fordele med hensynstagen til relevante etiske overvejelser.

 

Formålet med projektet

AI i Erhvervsøkonomi er et projekt for undervisere og studerende på erhvervsøkonomiske uddannelser på erhvervsakademierne og CBS. Det har to formål.

Det ene formål med projektet er at udvikle seks online, skalerbare AI-pakker, som giver studerende og undervisere kompetencer i anvendelsen af AI. Læs mere om indholdet af de 5 AI studenterpakker i brikkerne herunder.

Det andet formål er at udvikle online skalerbare kompetenceudviklingsforløb, som giver undervisere viden og færdigheder inden for AI. De består af moduler indenfor teknologiforståelse samt etiske, filosofiske og samfundsmæssige aspekter. De skal klæde underviserne på til at facilitere undervisning i de seks studierettede AI-pakker.

 

Peter Thaysen

Kontaktperson

Peter Thaysen

pett@smartlearning.dk