smartlearning logo

Undervisningsforløb i AI og etik til undervisere inden for erhvervsøkonomi og markedsføring


Projektbaggrund

AI og maskinlæring bliver mere og mere centrale teknologier i forbindelse med erhvervsøkonomi, kundeservice, markedsføring, salg, kundetilfredshed, økonomistyring og finansøkonomi på tværs af brancher? Teknologierne anvendes til blandt andet mønstergenkendelse, forudsigelser og segmenteringer i forbindelse med udvikling og optimering af produkter og services. Teknologierne og deres brug er i hastig udvikling og har potentialet til at øge vores kapacitet for databehandling, produktivitet og giver dermed et øget potentiale for forretningsudvikling og vækst.

Med disse praktiske og kommercielle fordele, kommer dog også store etiske dilemmaer. For hvad er for eksempel implikationerne af, at teknologierne høster mere data om os som individer, og dermed opnår mere indsigt i os end vi selv har? Og hvad gør det for eksempel ved vores mulighed for at beskytte vores privatliv og retssikkerhed?

De nye teknologier kalder på ny viden, færdigheder og kompetencer, der ruster os til at drage de potentielt store fordele med hensyntagen til relevante etiske overvejelser

 

Formålet med projektet

AI i Erhvervsøkonomi er et projekt for undervisere og studerende på erhvervsøkonomiske uddannelser på erhvervsakademierne og CBS. Det har to formål.

Det ene formål med projektet er at udvikle seks online, skalerbare AI-pakker, som giver studerende og undervisere kompetencer i anvendelsen af AI. Læs mere om indholdet af de 6 AI studenterpakker i brikkerne herunder.

Det andet formål er at udvikle online skalerbare kompetenceudviklingsforløb, som giver undervisere viden og færdigheder inden for AI. De består af moduler indenfor teknologiforståelse samt etiske, filosofiske og samfundsmæssige aspekter. De skal klæde underviserne på til at facilitere undervisning i de seks studierettede AI-pakker

 

Projektets output - AI-kurser

Der er i projektet udviklet seks undervisningsforløb som er tilgængelige nedenfor og klar til brug i undervisningen på de erhvervsøkonomiske uddannelser. Til hver af de seks undervisningsforløb er der endvidere udviklet kompetenceudviklingsforløb, så du som underviser kan tilegne dig viden og færdigheder der klæder dig på til at facilitere undervisningen og samtidig giver dig en bredere indsigt indenfor AI og Etik.

Når du tilgår de enkelte undervisningsforløb, vil det fremgå tydeligt hvilke kompetenceudviklingsforløb, der anbefales underviseren at gennemgå inden undervisningen afvikles.

Nederst på denne side kan du se hvordan du tilgår materialet.

De seks undervisningsforløb:

-         A1 Customer Satisfaction

-         A2 Fraud Detection

-         A3 Bookkeeping

-         A4 Customer Segmentation

-         A5 Creditworthiness

-         A6 Chatbots

Kompetenceudviklingsforløb teknik (til underviseren):

-         B1 Introduction to AI

-         B2 Introduction to Machine Learning

-         B3 Decision trees

-         B4 Deep Learning and Neural Networks

-         B5 Clustering

-         B6 Regression Algorihms

-         B7 Data Preparation

Kompetenceudviklingsforløb etik (til underviseren):

-         C0 Introduction to Philosophy and Ethics

-         C1 Ethics of Duty

-         C2 Utilitarianism

-         C3 Virtue Ethics

   

Du kan tilgå materialerne således:

1.      Klik ind på platform.smartlearning.dk - Her finder du alle de moduler der er tilgængelige fra SmartLearning

2.      Find det undervisningsforløb fra listen ovenfor som du er interesseret i, og klik ind på det

3.      Klik nederst på Fortsæt for at selvtilmelde dig

4.      Så kommer du ind på en side, hvor du opretter din profil. Klik på Opret ny profil

5.      Når du har gjort det modtage du snart et link på mail, som du bruger til at komme ind på siden og så har du adgang til det valgte modul

6.      For at tilmelde dig flere undervisningsforløb eller kompetenceudviklingsforløb - Log ud igen (i gardinmenuen ved siden af dit navn og ikon øverst i højre hjørne)

7.      Gå til platform.smartlearning.dk og find det ønskede modul eller kompetenceudviklingsforløb

8.      Klik Fortsæt og log ind med dit navn og password

9.      Du er nu på kursets side og også oprettet der

10.   Du modtager en velkomstmail pr. kursustilmelding

Kontakt projektets kontaktperson hvis der er nogen spørgsmål

Peter Thaysen

Kontaktperson

Peter Thaysen

pett@smartlearning.dk