smartlearning logo

Gode erfaringer med peer-to-peer: Hvad gør du for at engagere de studerende i aktiviteten og hvordan driver du processen som underviser?

Smartlearning arbejder løbende med den pædagogiske anvendelse af de digitale værktøjer som vi har til rådighed, og I år er målsætningen at alle vores fag skal indeholde en peer-to-peer øvelse. Finn Rylov har ikke bare valgt at inkludere peer-to-peer i sine forløb. Han har valgt at inkludere sådan en øvelse i de fleste lektioner.

Fra passivitet til aktivitet

Online undervisning skaber ikke af sig selv sociale relationer og fagligt samarbejde. Og de studerende får ikke automatisk indblik i hinandens arbejde og får dermed heller ikke stort kendskab til fagets anvendelse i forskellige sammenhænge. Ved hjælp af peer-to-peer øvelser får de studerende et fælles udgangspunkt og en struktur til at tage stilling til de andres arbejde.

Herudover lærer de studerende også at være mere bevidste om deres egen viden og læring, samt refleksion over egen indsats.

Onsdag den 19. august kl. 14-15 holder underviser Finn Rylov et webinar om peer-to-peer aktiviteter.

I dette webinar arbejder du med eksempler på hvordan du opstiller opgaver og vurderingskriterier, og du får viden om hvilke resultater du kan forvente, og hvad du skal være opmærksom på.

Webinaret går ikke i dybden med det tekniske, da der findes forskellige versioner af peer-to-peer øvelser i de forskellige LMS systemer. Moodle kalder det fx for Workshop, Canvas kalder det Peer Review og hos både Fronter og Itslearning hedder det Peer Assessment.

Det er gratis at deltage i webinaret, men du skal tilmelde dig via formularen, her på siden.

Link til webinaret sendes til din mail dagen før og på selve dagen for afholdelse.

Webinaret bliver ikke optaget pga. GDPR

Ved tilmelding giver du samtykke til at modtage nyhedsbrev og andet relevant materiale fra www.learninghub.dk

Finn Rylov 300x300

Oplægsholder

// Finn Rylov