smartlearning logo

Online hele dagen: Erfaringer med at planlægge og afvikle hele dage med online undervisning

Den almene antagelse er, at undervisning online skal være kortere end den vi kender fra klasselokalerne. Nogle af grundene til denne antagelse er kendskabet til vores koncentrationsevne online, kombineret med billedet af timevis med slides, for det indre øje.

Men ser man nærmere på planlægningen af online undervisning i designfasen, er det muligt at brede sig ud over et større tidsrum. Og som tilfældet er for Kirsten Matzen - en hel dag.

 

Onsdag den 16. september kl. 14 -15 holder underviser og chefkonsulent Kirsten Matzen et webinar, om sine erfaringer med planlægningen af online undervisning.

I dette webinar får du eksempler på, hvordan du kan planlægge din undervisning online med interaktion mellem de studerende, rum til selvstændig refleksion og elementer af frivillighed. Du får viden om, hvilke resultater du kan forvente, og hvad du skal være opmærksom på.

Webinaret fokuserer på undervisningsdesign og går derfor ikke i dybden med det tekniske. Kirsten Matzen tager udgangspunkt i Canvas og Moodle. Dog findes de funktioner, som hun arbejder med i de fleste LMS-systemer.

 

Det er gratis at deltage i webinaret, men du skal tilmelde dig via formularen, her på siden.

Link til webinaret sendes til din mail dagen før og på selve dagen for afholdelse.

Webinaret bliver ikke optaget pga. GDPR

Ved tilmelding giver du samtykke til at modtage nyhedsbrev og andet relevant materiale fra learninghub.dk

Kirsten Matzen 300x300

Oplægsholder

// Kirsten Matzen