smartlearning logo

Kom godt i gang med online peer-øvelser i 3 trin

Af: Durita Hoydal & co, august 2020

Over en bred kam, ønsker studerende mere feedback, men som underviser kan tiden til dette være begrænset.

En måde at afhjælpe dette er ved at anvende Peer-øvelser i din undervisning, hvor du lader de studerende give hinanden feedback inden for en klar ramme, som du sætter.

Udover at løse ovenstående problemstilling, så lærer de studerende ved at få indblik i deres medstuderendes arbejde. De lærer desuden at sætte ord på egen viden, reflektere over egen læring, samt at give og modtage feedback.

 

Er det nu noget nyt?!

Du kender måske Peer-øvelser fra undervisningslokalet som opponentgrupper, cooperative learning eller lignende.

Helt grundlæggende er Peer-øvelser en interaktiv undervisningsmetode, hvor studerende diskuterer problemstillinger eller begreber med hinanden, og/eller evaluerer hinandens opgavebesvarelser.

Flytter du denne type øvelse online, får du muligheden for at følge og støtte dine studerendes feedback-process imellem timerne.

 

Viden guide peer to peer hænder tastatur

 

#1 Klarlæg processen

Når du arbejder med Peer-øvelser, bør du altid have en proces klar for, hvordan øvelsen skal forløbe, og kommunikere den til dine studerende.

På denne måde ved både du og dine studerende, hvad der skal ske, og hvilke forventninger der er til resultatet.

Som underviser bør du gøre følgende: du skal lave en opgaveformulering, lave et klart vurderingsskema (rubrik), vejlede de studerende i at give og modtage feedback, samt sørge for drift/support mens opgaven kører.

Og for den studerende vil processen se sådan ud: først at løse opgaven og sørge for at aflevere til tiden, herefter skal de give feedback på deres medstuderendes opgaver, for til sidst, at modtage feedback selv.

 

# 2 Den gode Rubrik

En rubrik er et vurderingsskema med point, som du skal udarbejde, hvor det tydeligt fremgår, hvilke kriterier opgaven skal vurderes efter.

Du kan godt undlade Rubrikken, når sætter din Peer-øvelse op i jeres Learning Management System, men vi anbefaler, at du inkluderer sådan en. Grunden er, at Rubrikken giver de studerende (og ikke mindst dig som underviser) en øget bevidsthed om, hvad det egentlig er, der kendetegner den gode opgavebesvarelse. Dertil forenkler den arbejdet med at give feedback for den studerende.

I din Rubrik definerer du en liste over kriterier som skal opfyldes i den studerendes aflevering, en skala og, vigtigst, en samling beskrivelser af, hvad der skal til for at opnå de forskellige niveauer på skalaen

Eksempler på kriterier kan være: formalia er overholdt, en given teori er anvendt aktivt eller i hvilken grad hænger problemformuleringen sammen med konklusionen.

Din skala beskriver, i hvilket omfang opgavebesvarelsen lever op til de forskellige mål fx opfyldes ikke, opfyldes i nogen grad og opfyldes i høj grad.

 

Eksempel på rubrik til opgaven: bag en blåbærtærte

På den lodrette akse har vi de kriterier, som kagen bedømmes på og på den vandrette akse har vi niveauerne for bedømmelsen.

Viden Blaabaer rubrik

 

Eksempel på Rubrik i Moodle

Denne rubrik har tre kriterier, der bedømmes på fire niveauer. Efterfølgende er der et tekstfelt til “fri” feedback.

Viden moodle rubrik

Her kan du desuden hente inspiration fra Peergrade.io: Peergrades Rubric Library

 

#3 Teknisk opsætning

De Learning Management systemer, der bruges rundt om på erhvervsakademierne, giver alle mulighed for at lave Peer-øvelser online.

Men systemerne er forskellige og du skal derfor være opmærksom på at Peer-øvelser, kaldes noget forskelligt, og måden de sættes op på varierer.

I Moodle skal du have fat i Aktiviteten Workshop for at lave en Peer-øvelse. I Canvas kaldes denne type øvelse i Peer Review og hos Fronter/Itslearning hedder det Peer Assessment.

I nogle af Learning Management Systemerne er det ligetil at tilføje en Rubrik, mens andre kræver, at man ser nærmere på udbyderens tutorials evt. kontakter sit LearningLab eller IT afdeling.

Vi har samlet et par links, hvor du kan se nærmere på opsætningen nedenfor.

 

Opsætningsvejledninger

Canvas

Her skal du se efter funktionen Peer Review, i forbindelse med opsætningen af en Øvelse.

Se mere her: Oprettelse af opgave med Peer Review

Herefter skal du sætte din rubrik op, det kan  se se en video om her: Create a Rubric

 

Fronter/Itslearning

I Fronter/Itslearning skal du først sætte din Rubrik op, så den er klar, når du efterfølgende laver din opgave. Det kan du se en video om her: Use assessment criteria to set grades

I Fronter/Itslearning kaldes en Peer-øvelse for Peer Assessment og kan vælges i indstillingerne, når man sætter en øvelse op, som du kan se i denne video: Guide to Peer Assessment

 

Moodle

Her skal du vælge aktiviteten Workshop. Det kan du se en video om her: Setting up a Moodle Workshop

 

Peer-to-peer: et pædagogisk skifte

Med Peer-øvelser bevæger vi os væk fra den klassiske undervisningsform, hvor fokus er på underviseren.

Når du bruger Peer-øvelser arbejder de studerende sammen om at løse, besvare og rette hinandens opgaver, som gør, at underviseren spiller en mindre rolle. På den måde inddrager man de studerende i undervisningen og udnytter den ressource, de studerende udgør.

Peer-øvelser egner sig både til tilstedeværelsesundervisning og onlinebaseret undervisning som f.eks. flipped classroom, blended learning og online undervisning.