smartlearning logo

Resume af OEB19

Fra “man kan” til “hvordan”

Af: Durita Hoydal, december 2019

Over de sidste fire år, hvor SmartLearning har arrangeret en fælles tur til Online-Educa i Berlin (OEB) for Erhvervsakademierne, er vi altid kommet hjem fyldt med inspiration og gode ideer.

Samtidig har der været en accept af, at realiseringen af de gode ideer har ligget lidt ude i fremtiden og at teknologien lige skulle have et par iterationer mere. Samt at der har været nogle grundforudsætninger, der har skullet arbejdes på derhjemme, inden man har kunnet tage stilling til anvendelsen. Det har ændret sig i år.

Den generelle stemning er: Nu er vi klar! Og vi ankom derfor også med et ønske om at se konkrete og implementerbare ideer, og teknologier, der både løser konkrete udfordringer, giver synlige forbedringer af det eksisterende og samtidig er lette at bruge for den enkelte underviser.

I år så vi især en bevægelse mod, at man nu begynder at forholde sig mere konkret til alle mulighederne og her udmærkede konferencen sig især ved at have tilføjet et kritisk modspil til de oplæg, der beskæftigede sig udelukkende positivt til de nye læringsteknologier.

 

Viden OEB19 warmup

Warmup-dagen

Dagen havde fokus på netværk, hvilke spændende tiltag, der er i gang ude på akademierne og at få en forsmag på konferencen.

VidenCafé

Selvom rummet var lille, var ideerne mange - og det var kærkomment at få indblik i de projekter og ideer, der er i gang ude på erhvervsakademierne. Her fik vi set nærmere på, hvordan der arbejdes med bl.a. mikrolæring, VR og kvalitet i forbindelse med projekter, samt initiativer som ServiceShowet. Du kan se programmet for videnscaféen her.

Steve Wheeler

Fremtidsforsker og taler på OEB

Oplægget tog udgangspunkt i “New Learners”, der udover at være unge også har en anden grundviden og nogle andre prioriteter end tidligere. Når man underviser denne målgruppe, kan man med fordel arbejde med den viden som gruppen af studerende har i fællesskab og den (konstruktive) feedback de møder online. Og netop fordi “New Learners” er så tilbøjelige til at finde informationer på nettet og hos hinanden, så er det vigtigt at lære dem at forholde sig kritisk til den viden, de selv finder og tilegner sig.

Julian Stodd

Forfatter, kunstner, eventyrer og taler på OEB

Perspektivet i Julian Stodds oplæg var bredere, selvom emnet var det samme som Steve Wheelers. Fokus var “The Social Age”. Teknologien har åbnet verden op for os, hvilket omvendt giver et behov for at knytte os nærmere til hinanden. Når alle muligheder er åbne er det vigtigt at skabe trygge rum i form af små stammer af personer. Her vigtigheden af de personer vi kender og knytter os til, overskygger de organisationer vi er den del af og hvor vi vælger at lægge vores tid.

Vi må derfor acceptere, at vi er i konkurrence om de studerendes opmærksomhed fra alle andre aspekter af deres liv, der alle mødes i deres telefoner og laptops.

Og vi bør imødekomme denne konkurrence ved at være der, hvor vores studerende er. Det kan være, at vi synes, det er noget rod at blande undervisning med reklamer, chats, politik og dating, men det er ikke en forskel de studerende oplever.

 

Viden OEB19 heltkort

De store linjer

Critical Digital Literacy er også for voksne

Konferencens første plenary, åbnede med to energiske oplæg. Her fik vi, med en god portion tryllestøv, først præsenteret, hvordan Artificial Intelligence kan anvendes til at forudse, hvordan man bør uddanne og udvikle arbejdsstyrken i en verden, hvor flere og flere opgaver bliver overtaget af robotter - i et projekt fra Max Planck Institute. Og herefter fik vi et indblik i, hvordan Adaptive Learning kan anvendes i en kinesisk kontekst og hvordan Squirrel AI arbejder med at løfte uddannelsesniveauet i den brede befolkning.

Al tryllestøvet blev herefter blæst fuldstændig væk af årets første kritiske indlæg fra Audrey Watters’ kritiske stemme. Selvom hendes udgangspunkt er er at tale om hack-education, var hendes pointe at man ikke kun skal lære børn at forholde sig kritisk til det man læser på nettet.

Dette var de to foregående oplægsholdere dog hellere ikke uenige i og de fik efterfølgende lejlighed til at nuancere deres oplæg og holdninger.

Fremtiden er mangefacetteret

I fredagens plenary “Pushing Technological boundaries” fik vi et skitseret nogle af fremtidens scenarier. Fra det meget konkrete, som et forslag til løsningen på den klassiske problemstilling: at elever og studerende over en bred kam ønsker mere feedback, mens undervisere generelt ikke kan udstå at læse stakkevis af opgaver. Her blev der bl.a. præsenteret et augmented feedback software, der hedder AcaWriter.

I den brede ende fik vi skitseret fremtidens uddannelsesscenarier af fremtidsforskeren Bryan Alexander, der især fokuserede på fremtidens demografiske sammensætning og hvordan en aldrende befolkning sætter nye krav til videreuddannelse og livslang læring.

Ligesom torsdagens plenary, blev der her rundet af med en kritisk røst, der kom fra Laura Czerniewicz, der satte spørgsmålstegn ved vores generations kritikløse brug af big tech værktøjer.

Kan vi ikke bare købe noget smart software?

Konferencen gav lejlighed til at få styr på en række teknologier i praksis, for eksempel at AI i praksis kan betyde forskellige ting, alt efter kontekst. Derfor er det vigtigt, at vi tidligt forholder os til anvendelsen af de teknologier, vi beskæftiger os med. Andre oplæg, der berørte centrale overvejelser var:

Gimmick or Gain?

The Imperial Business Schools Learning Lab præsenterede de erfaringer de har gjort sig i arbejdet med hologrammer. Og her var den centrale pointe fra oplægget, at man skal overveje om de teknologier, man arbejder med har reel læringsværdi, og ikke kun en indledende nyhedsværdi.

Udgangspunkt i Læringsbehov

Fra sessionen om LX (Learning Experience) fik vi gennem tre konkrete eksempler skitseret, hvordan anvendelsen af UX (User Experience) i en læringskontekst, sikrer at undervisning rent faktisk løser et behov hos de studerende. Metoden skitserer en systematisk måde at tage udgangspunkt i sin målgruppes læringsbehov, udvikle nye tiltag og løbende tage stilling til om de løser behovene.

Kend dine kriterier

Selvom analysebureauet Fosway valgte at præsentere en skov af forskellige forkortelser, der alle var en variant af LMS - så var den afsluttende pointe, at når man køber nye teknologier skal det være udgangspunkt i et indgående kendskab til sin organisations behov.

Man skal hverken satse på at de systemer man køber nok har de funktioner man skal bruge og man skal hellere ikke lade sig blænde af en flot forside, da udviklingen ifølge Fosway går imod stemmestyrede LMSer.

Chunking & Dripping

The Brainladies gav en praktisk workshop i Spaced Learning, hvor de med udgangspunkt i didaktisk og kognitiv teori, arbejdede med, hvordan man sikrer, at de studerende lærer og husker, samt hvor vigtigt det er at tage højde for i planlægningen undervisning.

Nye Læringsformer = Nye fysiske rammer

Fra IÐAN på Island fik vi et konkret eksempel på, hvordan man kan arbejde med ændringen af de fysiske rammer, når man ændrer læringsstrategi. Og en påmindelse om ikke at glemme dette aspekt, da det er vigtigt at skabe tryghed på nye måder, når man bryder de vante rammer.