smartlearning logo

Interview med Else Svensgaard

Af: Durita Hoydal, maj 2020

 

I slutningen af maj sagde vi farvel til vores pædagogiske konsulent Else Svensgaard, der efter 5 år hos SmartLearning, nu skal være med til at implementere DTUs LMS.

Vi har spurgt Else om hendes erfaringer og den udvikling som hun har været en del af.

 

Du startede i SL som underviser, hvordan kom du til at arbejde som pædagogisk konsulent?

Jeg startede med at undervise på deltid. Så kom der nogle små udviklingsopgaver for vores egne undervisere, og en af de første eksterne opgaver var at lave en quiz-workshop for Serviceøkonomerne på Cphbusiness Nørrebro.

Samtidig med dette kom beslutningen om, at SmartLearning skulle lave mere end bare online undervisning. Nu skulle vi have et ressource- og rådgivningscenter for erhvervsakademierne.

Her fik jeg tilbudt et job som jeg dog i første omgang sagde nej til. Jeg havde lige fået en kommunikationsstilling på Gerlev Idrætshøjskole, som jeg var meget optaget af.

Efter et halvt års tid fik jeg dog muligheden igen og da jeg fik muligheden for at kombinere konsulentjobbet med kommunikationsopgaver hos SmartLearning, sagde jeg ja.

 

Hvor var fokus dengang?

I starten var der meget fokus på teknik, og vi blev hyret ind til at hjælpe undervisere med, hvilke knapper de skulle trykke på for at oprette en quiz eller for at komme i gang med et forum.

Der var ikke det store fokus på, hvordan man bruger værktøjerne. Det er der meget mere af i dag. Det er blevet en prioritet, akademierne laver learning labs, og ansætter pædagogisk og digitalt personale til det.

 

Er der noget af det, som du synes, der har været vigtigere eller sjovere end noget andet?

Det der altid har været vigtigt for mig er, hvordan man bruger de digital værktøjer til at forstærke læringen. At man ikke bare sætter quizzer ind uden at tænke over sammenhæng i et flow og læringsmål, men at man sætter sig ind i, hvor i flowet man skal placere en quiz, så det øger folks hukommelse omkring et emne.

Og så er det fedt, når jeg har fået lov til at lave mere end bare én workshop. Men har fået lov til at være en del af et længere kompetenceudviklingsforløb, hvor man kan følge udviklingen og skabe relationer. For mig  har det handlet rigtig meget om dialog, tillid og relationer, når man har skullet implementere noget nyt.

 

Hvor langt mener du, vi er kommet i skiftet fra det tekniske fokus til det pædagogiske?

Det er jo vildt spændende lige nu, for her under corona er alle ude at flyve i noget online, og jeg  er spændt på at se, hvor det lander henne. For det rykker os helt sikkert på det digitale, men for mange er der måske mere tale om nødundervisning end færdigudviklede og veltilrettelagte forløb. Og der er stor forskel på, om man har haft tid til at udvikle et online eller blended forløb eller man bliver kastet ud i det fra den ene dag til den anden.

 

Men jeg synes, at man er gået væk fra at diskutere, om man skal digitalisere undervisning. Nu er spørgsmålet hvordan?

Der er også kommet et øget fokus fra ledelsens side, hvor man nedsætter learning labs og også i højere grad allokerer nogle ressourcer til at være pædagogisk digitalt personale. Mange steder er man jo også helt stoppet med at tale om, at man har noget der hedder pædagogik og noget der hedder digitalisering - det hele er jo et, hvor det digitale er et værktøj til at drive pædagogikken.

 

Online møder, og det her med at putte varme og menneskelighed ind i mødet online, er noget af det, du er ekspert i. Hvordan kom du til at fokusere på det?

Jeg hadede at holde webinarer. Og jeg synes især det var forfærdeligt, når mine studerende ikke havde webcam på.

Så fik jeg en opgave, hvor jeg skulle hjælpe med at forbedre kvaliteten af SmartLearnings webinarer.  Der brugte jeg først lang tid på at deltage i rigtig mange af folks webinarer og læse om folks erfaringer med det - hvordan man fik det til at fungere og hvilke udfordringer der kunne være.

Læs guiden: 7 Tips til dig, der skal afvikle din undervisning online

 

Hvad tager du med dig til DTU?

Jeg tager en masse praktisk erfaring med i forhold til, hvad det vil sige at underviser online

Det er et godt mandat at have, når man skal bede andre om at gøre det. Jeg har et begreb om, hvor meget det kræver at udvikle et godt online-forløb.

Og så har jeg fået noget robusthed omkring de diskussioner man bliver omdrejningspunktet for, når man skal ud og lave en stor forandring.

Jeg vil næsten gå så langt som at sige, at der er ikke noget, jeg ikke har hørt. I starten kunne det godt nive lidt i en, når man skulle være skydeskiven for det hele.

Men jeg har lært, at det jo ikke handler om mig som person. Og jeg ved at i starten handler det om at få parkeret noget frustration, men også at adressere den og finde ud af, hvad vi kan gøre noget ved her og nu, og hvad der skal parkeres et sted, for eksempel hos en ledelse eller en it-administration.

Så både noget praktisk og noget lidt abstrakt, tager jeg med videre.