smartlearning logo

Forsøg med uddannelsesdigitalisering og udannelsesformater:

Erfaringer fra den digitale frontlinje i erhvervsakademisektoren

 

Bogen ’Forsøg med uddannelsesdigitalisering og uddannelsesformater – Erfaringer fra den digitale frontlinje i erhvervsakademisektoren’ indeholder fjorten artikler om læring og digitalisering i erhvervsakademisektoren. Det samlende tema i bogen er erfaringer fra det didaktiske maskinrum i erhvervsakademisektoren.

 

De fjorten artikler giver et nedslag i en lang række forskellige projekter, som SmartLearnings projektafdeling LearningHub på den ene eller anden måde er involveret i. Artiklerne vidner om den store bredde, mangfoldighed, faglighed og passion, der er i det didaktiske arbejde i erhvervsakademisektoren, og viser en underskov af initiativer og forsøg med uddannelsesdigitalisering og uddannelsesformater.

   

Du kan læse og/eller downloade bogen her: link til bogen

 

Forfattere:

Henrik Køhler Simonsen (red.)

Christina Søgaard Jensen

Per Gunnar Bergfors

Andreas Bonven

Hanne Sidenius Nordentoft

Helene Spliid

Jesper Thisted Larsen

Peter Thaysen

Mette Søgaard

Michael Weitze Mortensens

Trine Egelund Ammitzbøll Nikanders

Daniel Præstbros

Morten Lynge Andersens

Sonnich Jensens

Morten Boesen