smartlearning logo

Det lærte vi på Digital Learning Roadtrip

Af Mette Soegaard, Kirstine Schjermer & Durita Hoydal

  

Dette semester inviterede vi på Digital Learning Roadtrip med det formål at undersøge, hvordan der arbejdes med digital undervisning og læring i den private sektor.

Vi var en gruppe på 12 personer, der deltog. På programmet havde vi besøg hos Novo Nordisks Favrholm Campus, Forsikringsakademiet, MAN Primeserv Academy og CBS Executive.

Da vi også ønsker at støtte op om muligheden for fælles dialog blandt fagfæller, havde vi indlogeret gruppen på Fredensborg Store Kro med god mad, samt en guidet - og delvist regnvåd - gåtur i Fredensborg Slotshave og en bus til at bringe os rundt.

   

Læringsstile med koører

Første stop på turen var Favrholm Campus, der er et af Novo Nordisks interne kursuscentre.

Her mødte vi Charlotte Worm, der bl.a. har været inde over udviklingen af stedet. Hun kunne fortælle, hvordan stedet var udviklet med et ønske om mere bevægelse i kurserne, samt inspiration til understøttelse af forskellige læringsstile.

Vi blev vist rundt i den flotte bygning med den fantastiske udsigt og spektakulære indretning - hvor koører var et gennemgående tema, inspireret af de fritgående køer på grunden.

Derudover var vi meget imponerede over deres opsætning til hybride arrangementer og webinarstudie.

Det mest interessante var dog at høre om brugen af stedet, hvor Charlotte fortalte om udfordringer med, at brugerne var noget mere konservative end der var lagt op til. Derfor havde de også da også tonet noget af indretningen ned for at imødekomme dette.

En af tankerne fra gruppen var, at de kunne have overvejet at gå mere i dybden med en læringsteoretisk retning i forhold til deres indretning. Det kunne have gjort det lettere at stå imod de konservative æsker, samt sparring med arrangørerne.

    

Viden DLR Photo 8

Uddannelse til stolen

Turens andet stop var på Forsikringsakademiet, der er ejet af de danske forsikringsselskaber og uddanner medarbejdere til specifikke jobs i branchen. Akademiet har derfor et princip om at “uddanne til stolen”.

V mødte tre af akademiets medarbejdere. Thomas Romer Nielsen, porteføljemanager, fortalte os om det forretningsmæssige, om samarbejdet med akademiets ejere - forsikringsselskaberne - og om akademiets samarbejder med offentlige uddannelsesinstitutioner. Ulrik Corlin Christensen, læringskonsulent, fortalte os om akademiets læringsprincipper og organisering af undervisningen, og endelig gav uddannelseskonsulent Joanna Lamp Jensen os et indblik i deres brug af den adaptive læringsplatform Area9.

Ulrik og Joanna fortalte os bl.a. om den arbejdsdeling, de har, mellem udviklingen af undervisningsmateriale og undervisningen i klasselokalet, samt om hvordan de oplærer undervisere fra branchen, som de har i en turnusordning for deltidsundervisere på 5 år for at sikre, at deres undervisning er opdateret i forhold til branchen.

Forsikringsakademiets princip om at uddanne til stolen betyder, at akademiet har et stort fokus på at arbejde med egne cases og at arbejde i læringsfællesskaber. Dog har et ønske fra ejerne om at deres ansatte kan sidde lidt mere i deres stol, givet et øget fokus på digitale værktøjer. Vi fik indblik i, hvordan de anvender platformen Area9: Mellem hver fysisk kursusgang får kursisterne en række digitale moduler, hvor de kan træne teori og regelsæt inden for forsikring. Modulerne er adaptive, så de tager udgangspunkt i den  enkelte kursists niveau og leder kursisten fremad i det rette tempo.

Tankerne om dette besøg indbefattede fordele og ulemper ved at at dele arbejdet med undervisning op i materialeudvikling og konfrontationstimer og hvordan dette stemmer med Bologna-tanken, samt tanker om, hvordan Forsikringsakademiet opkvalificerer deres deltidsundervisere, der er på 5-års kontrakter.

     

En lille motor på kun 4 meter

På andendagens første besøg bliver vi mødt af en 4 meter høj 2-taktsmotor i indgangspartiet hos MAN Primeserv Academy. Vi blev desuden budt velkommen af lederen af akademiet, Philip Eberling, læringskonsulent Anna-Cecilie Hansen og underviser Dan Porup, der fortæller os, at vi her havde at gøre med en af de helt små motormodeller.

MAN Primeserv Academy uddanner maskinmestre i søfarten i brugen af MAN’s motorer.

Her er vi også ligesom på Forsikringsakademiet ude i konceptet “uddannelse til stolen” - eller nok nærmere motorrummet.

Vi får en spændende rundvisning i akademiet, og her er der rigtig meget at se, da de har mange motordele stående som deres kursister - der overvejende er fra Indien, Filippinerne og Rusland - arbejder med på deres kurser.

Hos MAN er deres produkt certifikatet, som ikke er digitalt, men derimod vandafvisende - en praktisk foranstaltning ombord på et skib.

Og netop det internationale og det maritime aspekt giver helt andre udfordringer, end de andre besøg har budt på: Læringskulturen spiller en rolle - det kan være svært at få kursisterne til at lave gruppearbejde og svare på spørgsmål. Internetforbindelsen - det er der ikke meget af på et skib og slet ikke nede ved motoren, så kursisterne kan umiddelbart studere ude på skibene eller bruge uddannelsesmaterialet som løbende opslagsværk.

Selvom de fleste kursister har en netforbindelse, når de er i land, så er der ikke tale om samme båndbredde, som vi er vant til i Danmark. Det betød bl.a. at MAN ikke har kunnet udnytte tiden, hvor disse sømænd under coronapandemien har siddet i karantæne rundtom i verden, før de fik lov at af- og påmønstre.

Ikke desto mindre har de hos MAN også tænkt i digitale baner under især coronanpandemien. De arbejder aktivt med MAN e-academy, der er baseret på Moodle, og med produktion af videoer/livestream, hvor de tager højde for den enkelte undervisers evner og tryghed. Herudover har MAN lavet en digital motorsimulator, hvor deres kursister kan teste, hvad der sker med motorerne alt efter, hvilke håndtag man trækker i. Simulatoren er en nedskaleret version af den simulator MANs udviklingsafdeling bruger til at lave tests i forbindelse med udviklingen af nye motorer.

      

Viden DLR Photo 4

Voksne mennesker i jakkesæt

Sidste stop på turen gik til CBS Executive, hvor vi mødte programdirektør Kim Pedersen, Program Director, og Søren Baltzer Rasmussen, Research Assistant i CBS Teaching and Learning, der bl.a. supporterer CBS’ undervisere ift. didaktik og læringsteknologi.

Her havde vi en spændende samtale med især Søren Baltzer om udfordringerne ved GDPR- reglerne, når man gerne vil have at ens undervisere af egen drift er nysgerrige på nye digitale værktøjer, vores holdning til, hvilke 21st century skills vi finder vigtigst, samt hvilke undervisningsvideoer, der med fordel kan laves af den enkelte underviser og hvilke det er bedst at anvende det gode udstyr til.

Vi så desuden, hvordan CBS Executive har sat deres udstyr op i forhold til at afholde hybride kurser. Og vi hørte om, hvordan klasselokaler, der er riggede med videokameraer, bruges til at afvikle eksaminer på bestyrelsesuddannelsen, hvor eksamen foregår som et rollespil, hvor censorerne ikke er til stede i rummet.

      

Det tog vi med os

Overordnet set var turens deltagere glade for den fælles dialog, hvor de fik indsigt i de andre deltageres arbejde, og i hvor deres institutioner befinder sig mht. didaktik, pædagogik og organiseringen af støttefunktioner.

Et generelt indtryk, vi tog med os, er, at alle fire udbydere har flere penge at gøre godt med i forhold til fysiske omgivelser og forplejning, end gruppen er vant til. Især Campus Favrholm og Forsikringsakademiet er stærke på dette. Vi diskuterede, hvor vigtig denne del er for kursusdeltagerne, at der især inden for efter videreuddannelsesområdet jo både er tale om kursister som studerende og som kunder - med de forventninger til produkt og service, som det skaber.

Vi havde en spændende diskussion deltagerne imellem om arbejdsdelingen i erhvervsakademisektoren kontra den private sektor. I erhvervsakademisektoren er arbejdet som underviser ofte generalistarbejde, hvor den enkelte varetager alle aspekter af at udvikle læringsmateriale og afvikle undervisning, hvorimod der i den private sektor i højere grad er en skarpere arbejdsdeling, men også stor mulighed for tæt samarbejde, mellem fageksperter, didaktikere og medieproducenter. Fordele og ulemper ved de to tilgange skabte debat og inspiration - og den fortsætter sikkert næste gang deltagerne mødes.

Og endelige synes vi, det var interessant, at de private uddannelser er gode til at skabe netværk på tværs og dermed relationer i deres respektive brancher.

Viden DLR Photo 2