Hos SmartLearning benytter vi cookies for at gøre din oplevelse af hjemmesiden bedre. Ved fortsat brug af hjemmesiden samtykker du til vores brug af cookies.   Læs mere     OK
smartlearning logo

Kompetenceudviklingsforløb

Vi kan hjælpe jer med at planlægge og gennemføre kompetenceudviklingsforløb, som virker. Vores kompetenceudviklingsforløb hviler på en individuel kompetenceafdækning, en række kompetenceudviklngsaktiviteter med den lærende i centrum, et aktionslæringsbaseret forløb og en afsluttende kompetenceafdækning. På den måde får I jeres digitale strategi til at leve og på den måde vil den enkelte opleve værdien af digitalisering. Vi kan sammen med jer planlægge og afvikle kompetenceudviklingsforløbet - eventuelt i samarbejde med jeres egne pædagogiske læringskonsulenter. Et kompetenceudviklingsforløb fra SmartLearnings Rådgivningscenter kan f.eks. indeholde:

- afdækning af individuelle kompetencer og færdigheder

- afdækning af forløbsønsker

- planlægning af kompetenceudviklingsforløb

- gennemførsel af kompetenceudviklingsforløb

- afdækning af individuelle kompetencer og færdigheder

Kompetenceudviklingsforløbet planlægges og gennemføres med erfarne instruktører, der igennem mange år både har undervist og arbejdet med udvikling af kompetenceudviklingsforløb, uddannelsesledelse, strategier og digitalisering. Vi planlægger naturligvis forløbet sammen med jer og holder tilstedeværelsesdagene lokalt hos jer.

E-learning integrerer de studerende i undervisningen  

Den amerikanske uddannelsespædagog, Malcolm Knowles, beskæftiger sig med voksenpædagogik. Ifølge ham er det vigtigt, at du involverer de studerende i din undervisning på en anden måde, end man ville gøre, hvis det var børn.

Rationalet fra voksenpædagogik kan i høj grad overføres til e-learning, fordi det ofte er voksne, der modtager e-learning. I det følgende er nogle læringsrationaler, som du med fordel kan have i baghovedet, når du tilrettelægger din undervisning. 

Selvopfattelse og motivation til at lære

Voksnes motivation er større, hvis de får lov til at selvlede (self-direct) i forhold til deres læring og muligheder. I modsætning til børn kan de selv se værdien i at lære noget og skal ikke motiveres i samme grad, som børn skal.

Erfaring

Som voksen har du erhvervet dig værdifulde erfaringer både professionelt  og personligt. Disse erfaringer skal anvendes aktivt som ressourcer i læringen, således at de er med at skabe merværdi for undervisningen og dermed også de studerende selv.

Klar til at bidrage: De studerende er klar til at bidrage til undervisningen. Hvis de indledningsvist får forklaret værdien af e-læring, er de klar til at engagere sig, uden at der kræves yderligere ekstern motivation.

Orientering

Når voksne lærer noget, kan de i modsætning til børn hurtigt anvende det i nye kontekster f.eks. på arbejdspladsen til problemløsning. De er med andre ord gode til atomsætte det, de har lært, og kan derfor anvende det hurtigt.