Hos SmartLearning benytter vi cookies for at gøre din oplevelse af hjemmesiden bedre. Ved fortsat brug af hjemmesiden samtykker du til vores brug af cookies.   Læs mere     OK
smartlearning logo

Peer to peer er en interaktiv undervisningsmetode, hvor studerende diskuterer grundlæggende koncepter med hinanden og/eller evaluerer hinandens besvarelser og opgaver. 

Peer to peer

Med peer opgaver bevæger vi os væk fra den klassiske undervisningsform, hvor fokus er på underviser. De studerende arbejder sammen om at løse, besvare og rette hinandens opgaver, hvorfor underviseren spiller en mindre rolle. På den måde inddrager man de studerende i undervisningen og udnytter den ressource, de studerende udgør. 

Peer-aktiviteter egner sig til tilstedeværelsesundervisning, men også til onlinebaseret undervisning, f.eks. flipped classroom, blended learning og online undervisning.

Ved peer-to-peer skelnes mellem peer-to-peer instruktioner og peer-to-peer rettelser.

Peer-to-peer rettelser

I peer-to-peer rettelser skelnes der mellem assessment og feedback.

Ved assessment giver de studerende hinanden karakterer for deres opgaver uden nogen uddybende feedback.

Ved feedback giver de studerende hinanden råd og forslag til, hvordan opgaven kan forbedres ud fra følgende kriterier:

Det, der er gjort i forhold til de karaktergivende kriterierDet, der skal gøres for at opfylde de karaktergivende kriterierRåd og vejledning til hvordan ovenstående kan opnås

Peer-rettelser er i det hele taget meget effektive, fordi de studerendes viden og idéer sættes i spil. Samtidig styrkes sociale kompetencer i forhold til at give og modtage feedback.


Hvorfor benytte peer-to-peer-rettelser i undervisningen?

Der er en række fordele ved at tage peer-to-peer-rettelser i brug i undervisningen.

De studerendes læringsudbytte bliver større ved peer-to-peer rettelser, fordi de

 • Sætter ord på egen læring og viden
 • Modtager feedback på deres eget sprog og niveau
 • Feedback bliver mere relevant
 • Får afprøvet deres viden i samarbejde med jævnbyrdige, og kan derved påvirke hinanden uden autoritetsforskelle
 • Øver sig i, at gå i dialog med jævnbyrdige i løsningen af problemstillinger og opgaver
 • Øver sig i, at modtage og give kritik til jævnbyrdige - en imitation af virkelige situationer i erhvervslivet
 • Lærer at håndtere andres og egne følelser i forhold til at modtage og give kritik
 • Bliver mere bevidste om, hvad de selv skal/skulle gøre for at løse opgaven
 • Reflekterer over egen indsats

Peer-to-peer instruktioner

Eric Mazur, professor i fysik på Harvard Universitet, har som en af de første arbejdet med peer-instruktioner.

Ifølge ham er peer-to-peer et godt alternativ til traditionel undervisning, fordi almindelig klasseundervisning sjældent motiverer de studerende til at forholde sig kritisk, til det de lærer.

Gennem peer-to-peer undervisning tvinges de studerende til at tage stilling til, og reflektere over deres egen og deres medstuderendes læring. Ved selv at skulle forholde sig til og diskutere problemstillingerne, styrkes de studerendes forståelse af sammenhængen og formålet med undervisningen.

Reflektion og feedback er derfor et vigtigt værktøj i læringen, som ofte ikke inddrages i traditionel klasseundervisning.


Guide til peer-to-peer instruktioner

Det anbefales, at underviseren udarbejder spørgsmål, der tager afsæt i de studerendes hjemmearbejde for eksempel læste tekster og opgaver.

Derefter følges følgende trin:

 1. De studerende får 2-5 minutter til at reflektere over underviserens spørgsmål
 2. De studerende svarer individuelt på spørgsmålene
 3. Underviseren gennemlæser de studerendes svar
 4. De studerende diskuterer efterfølgende deres overvejelser og svar med deres medstuderende. Dette gøres med henblik på at nå til enighed om de rigtige svar
 5. Underviseren læser til sidst de fælles besvarelser og vurderer på den baggrund, om yderligere forklaring er nødvendig

Processen tvinger de studerende til at gennemtænke argumenterne for deres besvarelse, som de i fællesskab udvikler og italesætter i gruppen. Dermed evaluerer/vurderer de deres egen forståelse af emnet, allerede inden de forlader klasselokalet.


Sådan udvikler du konceptspørgsmål til peer-instruktioner i undervisningen

Ved udviklingen af spørgsmål til et givent emne i undervisningen, kan følgende punkter med fordel følges når materialet skal benyttes til peer-instruktioner:

 • Lad spørgsmålene tage udgangspunkt i virkelige situationer, som de studerende kan identificere sig med
 • Svarmulighederne bør aktivere og udfordre de studerendes overvejelser omkring spørgsmålet. Dette gøres ved at tilbyde avancerede svarmuligheder, som ligger tæt op ad det rigtige svar, a la teoriprøven på køreskolen
 • Sørg for at de forkerte svar dækker dine studerendes viden om emnet
 • Formuler spørgsmålene kort og præcist
 • Undgå negativ formulering af spørgsmål, brug for eksempel ikke ordet 'ikke'
 • Forsøg at formulere spørgsmålene så de studerendes abstrakte tankegang aktiveres modsat blot at tjekke grundlæggende fakta

 Følgende værktøjer kan anvendes til peer-instruktioner

Har du spørgsmål?

Kontakt os