Hos SmartLearning benytter vi cookies for at gøre din oplevelse af hjemmesiden bedre. Ved fortsat brug af hjemmesiden samtykker du til vores brug af cookies.   Læs mere     OK
smartlearning logo

Blended learning kombinerer undervisning i klasselokalet med online læringselementer.

Forbedring af læringseffektivitet og understøttelse af aktiv læring

I modsætning til rene online kurser er fremmødet og den personlige kontakt mellem de studerende og underviseren en del af undervisningsmetoden i blended learning.

Tanken bag blended learning er, at envejskommunikation i undervisningen, det vil sige undervisningssituationer, hvor de studerende er passive, flyttes uden for de traditionelle undervisningsrammer og rykker online.

Fremmødeundervisningen bruges til den del af undervisningen, som kræver aktivitet og dialog, eksempelvis gruppearbejde og opgaver. I blended learning fungerer underviseren således i højere grad som en mentor og facilitator end en klassisk underviser. Desuden giver blended learning en højere fleksibilitet i undervisningen både for underviser og for de studerende, der ikke skal møde op til undervisning så ofte som ved et traditionelt fremmødestudie.


Erfaringer med blended learning

Flipped classroom

Flipped classroom er et begreb, der bruges om en strategisk planlægning af undervisningen. I stedet for at bruge fremmødeundervisningen på passiv undervisning som f.eks. oplæg, optager underviseren dem på video, som de studerende kan se hjemmefra som forberedelse. På den måde frigives der tid til dialog, diskussion og gruppearbejde i det kollektive rum. I et flipped classroom ser de studerende således undervisningsfilm, deltager i online fora eller bruger internettet som udforskningsværktøj hjemmefra. Efter hjemmearbejdet bliver de studerende bedt om at engagere sig i projektarbejde, diskussioner og problemløsninger.


Forskellen af Blended Learning og Flipped Classroom

Flipped classroom og blended learning minder i princippet om hinanden. Flipped classroom er en undervisningsmetode, hvor det essentielle er, at de studerende forbereder sig hjemmefra, ved f.eks. at se et oplæg i en video eller lignende. Blended learning er en måde at strukturere undervisningen på, som blander fremmøde og online undervisning. Det betyder, at flipped classroom er en undervisningsmetode, som egner sig til den struktur, der er indbygget i blended learning. 

Implementering af blended learning og flipped classroom i undervisningen

Når du skal implementere blended learning i din undervisning, skal du først overveje hvilke undervisningselementer og hvilket materiale, der egner sig bedst til de studerendes selvstændige arbejde derhjemme.

En video kan for eksempel fungere som en online forelæsning. Her er det anbefalelsesværdigt at producere indhold, som ikke skal opdateres for ofte.

Omvendt er det vigtigt at overveje, hvilke aktiviteter der egner sig til fremmødeundervisning. Det vil her være oplagt med elementer, der kræver deltagelse, dialog og aktivitet i undervisningslokalet.

Efter at have identificeret hvilket materiale, der egner sig til oline hjemmeundervisning og hvilket, der passer bedst til fremmøde i undervisningslokalet, er det vigtig at afgøre hvor meget tid du har sammen med de studerende i undervisningslokalet for at effektivesere undervisningen, når de studerende er tilstede.

Overvej følgende, det er her udfordringerne er: 

  • Hvordan kan du interagere med de studerende?
  • Hvordan kan de studerende interagere med hinanden?
  • Hvordan håndterer du studerende, som ikke har forberedt sig til timen?

Selve designet og produktionen af undervisningsmaterialet til de studerende, er desuden afgørende for at de studerende bliver aktiveret. 


Følgende værktøjer egner sig til blended learning og flipped classroom:

Kom i gang med flipped classroom

Ifølge University of Texas' 'How to Flip a Class' er følgende retningslinjer anbefalelsesværdige, når man skal i gang med flipped classroom.

  • Identificer elementer i undervisningen som egner sig til flipped classroom. For at identificere egnede elementer, er det oplagt at spørge, om der er nogle aktiviteter de studerende kan forbedre hjemmefra, før de møder op til timen?

  • Effektiviser tiden i lokalet. Undersøg, hvordan du kan bruge undervisningstimerne i lokalet mest aktivt og interagerende, eksempelvis via diskussioner, gruppearbejde og interaktiv feedback.

  • Byg bro. Præciser og byg bro mellem læringen derhjemme, og den der foregår i undervisningslokalet.

  • Udbyggelse af online elementer. Udarbejd og tilpas den del af dit materiale, som passer bedst til hjemmearbejdet.

  • Tilpasning af materiale. Tilpas den del af dit materiale som lægger mest op til interaktion og dialog i undervisningen i undervisningslokalet. Vær opmærksom på hvordan du kan aktivere dine studerende bedst muligt.

Har du spørgsmål?

Kontakt os