smartlearning logo

Har I svært ved at få jeres digitale strategi til at leve ude i organisationen?

Oplever I at jeres medarbejdere føler sig udfordret i at forene deres egne kompetencer med virksomhedens digitale strategi? 


Med et kompetenceudviklingsforløb fra os, kan vi sikre jer en optimal sammenkobling mellem virksomhedens eksisterende kompetencer og fremtidige digitale visioner.

Vi hjælper jer med at planlægge og afvikle forløbet så det matcher jeres ønsker og behov og dermed sikrer at den enkelte medarbejder i organisationen, oplever værdien af digitaliseringen. Et forløb kan f.eks. indeholde:

  • Kortlægning af den digitale strategi

  • Afdækning af individuelle kompetencer og færdigheder i henhold til virksomhedens strategi og vision

  • Afdækning af forløbsønsker

  • Planlægning og design af digitale læringsaktiviteter

  • Planlægning og design af kursusplaner med digitale læringsaktiviteter

  • Undervisning i og med jeres digitale platform (Moodle, Canvas, Itslearning etc.)

  • Planlægning og gennemførsel af kompetenceudviklingsforløb