smartlearning logo

Digital modenhedsanalyse


Hvor langt fremme er jeres organistion på den digitale skala? 

Er din organisation gearet til den digitale udvikling? 

Mange virksomheder og organistaioner underkender den betydning en opdateret og moderne digital strategi har for virksomhedens kerneforretning. Vi hjælper jer med at se tekonolgi som et middel og ikke et mål for at sikre at I får et optimalt udbytte af virksomhedens ressourcer. 

Vi har udviklet en modenhedsanalyse, som kan gøre definere opmærksomhedspunkter i forhold til jeres digitale strategi. Vores modenhedsanalyse er bygget som et afklarings- og dialogværktøj og måler hvor I er på fire dimensioner:Kultur - Organisation - Teknologi - E-didaktik.

Vi skræddersyr og gennemfører naturligvis i samarbejde med jer. En modenhedsanalyse af jeres organisation kan f.eks. omfatte: 

  • Afdækning af målepunkter

  • Gennemførsel af modenhedsanalyse

  • Analyse af data

  • Fremlæggelse af data og indsigter på f.eks. workshop