Hos SmartLearning benytter vi cookies for at gøre din oplevelse af hjemmesiden bedre. Ved fortsat brug af hjemmesiden samtykker du til vores brug af cookies.   Læs mere     OK
smartlearning logo

Projektbaggrund

Nye ideer, nye digitale services og nye digitale måder at arbejde og samarbejde på sker med hidtil uset hast og alle skal som bekendt kunne navigere og anvende digitale teknologier.

Det er i stadig stigende grad vigtigt, at studerende skal kunne forstå, løse og samarbejde om udfordringer med og i et digitalt perspektiv. Og her tænkes ikke kun på de fagfaglige, tekniske kompetencer. De formelle kvalifikationer er naturligvis afgørende for at lykkes, men i en stadig mere kompleks og fragmenteret verden kræves mere end blot faglige kvalifikationer, hvorfor Soft skills såsom viden om og færdigheder i interpersonel og interkulturel kommunikation, samarbejde, problemløsning, professionel etik, selvledelse, innovation og kritisk tænkning for større betydning i fremtiden. 

World Economic Forum påpeger, at 10 ud af 16 såkaldte “afgørende færdigheder i det 21 århundrede” kan beskrives som “soft skills”. Også EU påpeger, at behovet for en ny dagsorden for færdigheder i Europa er påkrævet. Andre undersøgelser påpeger endda, at 2/3 af de jobs, der vil være i år 2030, vil være “soft skill intensive”.

Der synes således at være et markant “soft skills gap” og mange gode argumenter for at udvikle og udbyde læringsaktiviteter, der via en digital platform vil kunne søges af studerende på de videregående uddannelser. 

Formålet med projektet 

Formålet med dette projekt er, at de studerende på de videregående uddannelser i Danmark tilegner sig de “soft skills”, som kræves for at kunne begå sig på fremtidens arbejdsmarked.

Leverancer

Projektet har fem overordnede leverancer.

I første fase vil projektet undersøge behovet for soft skills i Danmark. Undersøgelsen, som bl.a. omfatter registerstudier, eksisterende forskning samt gennemførsel af interviews, vil resultere i en prioriteret efterspørgselsanalyse med fokus på soft skills.

I anden fase vil projektet undersøge og udvikle kursusudbud på SmartLearnings Moodle-platform til udbud af de digitale forløb inden for de nævnte soft skills. Platformen vil i første omgang blive udviklet i samarbejde med CBS og CBS Learn, men hensigten er, at platformen vil kunne integreres i kursuskataloger på samtlige videregående uddannelser i Danmark. I udviklingen af denne platform vil projektet trække på erfaringer fra SmartLearnings igangværende projekt "Kvalitet og relevans i undervisningen" og fra erfaringer fra virksomhedsbesøg samt forskningsinterviews på Virtuelle Hochschule Bayern i Tyskland. 

I tredje fase vil projektet undersøge, udvikle og udbyde fokuserede digitale forløb inden for de nævnte soft skills på basis af konklusionerne og indsigterne fra efterspørgselsanalysen. De digitale forløb udvikles på baggrund af solide erfaringer med udvikling og drift af et anerkendt læringsunivers via SmartLearning. 

I fjerde fase vil projektet undersøge og udvikle en metode til de studerende for at kunne fremvise, at de har opnået de relevante soft skills. Netop muligheden for at kunne fremvise på f.eks. sin Linkedin-profil, at man har opnået soft skills inden for en række områder vil have stor betydning for værdiopfattelsen af de opnåede soft skills, hos både studerende og erhvervsliv. Projektet vil her trække på erfaringer med anvendelsen af digitale badges, digitale beviser og digitale credentials fra f.eks. Moodle, FutureLearn, Udacity, Credly og OpenBadge.

I femte fase vil projektet evaluere og videnformidle om den udviklede platform, samarbejdsaftale, digitale forløb i soft skills samt de valgte digitale credentials. Evalueringen vil involvere de studerende og de adspurgte virksomheder og organisationer, som blev inddraget i forbindelse med undersøgelsen af behovet for digitale forløb i soft skills i Danmark. Afslutningsvis vil projektet formidle erfaringer i form af forskellige tiltag som f.eks. film og billeder, konferencebidrag, videnskabelige artikler, konferencer og seminarer.