smartlearning logo

SKILLABILITY - Social inclusion and employability for people with disability 


Projektbaggrund

Projektet henvender sig til mennesker med et handicap, der har svært ved at få adgang til arbejdsmarkedet, men besidder salgbare færdigheder, uanset den måde, de er erhvervet på – hvilket kan være gennem formel eller uformel træning, erhvervsmæssig terapi, personlige hobbyer og lærlingeuddannelser.

Mange mennesker med et handicap står over for fysiske (eksterne/arkitektoniske eller handicap-relaterede) barrierer, når de ønsker at erhverve sig en stilling eller arbejdsplads. Som et resultat heraf kan de drage fordel af at arbejde hjemmefra, hvis bare de har midlerne til at forbedre deres færdigheder, og har en platform til at komme i kontakt med potentielle arbejdsgivere eller klienter til deres produkter eller services. I praksis er mange medlemmer af målgruppen, som er karakteriseret ved at være mere opfindsomme og instrumentelle, formår at oprette nogle små operationer og udvikle tilstedeværelse på internettet, men disse er relativt sjældne, specielt i nogle af de deltagende lande. 

 

Formål

Formålene med projekt SKILLABILITY er:

  • At fremme entreprenørskab og personlig udvikling
  • At arbejde hen imod finansiel uafhængighed og reducere afhængighed af sociale fonde for mennesker med et handicap
  • At eliminere fysiske barrierer ved at tilbyde en digital kommunikations- og arbejdsplatform
  • At udvide adgangen til markeder for specifikke færdigheder og relaterede produkter/services
  • At forbedre nøglefærdigheder og salgbare færdigheder
  • At promovere rollemodeller og give inspiration til at motivere andre mennesker til at ville bruge deres færdigheder for bedre levebrød

 

Partnere

De syv deltagende organisationer i dette strategiske partnerskab er: Drawing to Health som førende partner, NTCenter, RAZVOJNA AGENCIJA SAVINJSKO-ŠALEŠKE REGIJE, d. o. o., Delft Digital Learning, New Service Team, VsI Socialiniu inovaciju centras (SIC) og SmartLearning.

Læs mere på projektets officielle website: SKILLABILITY