smartlearning logo

Skandibot


Projektbaggrund

Kunstig intelligens (AI) spiller allerede en stor og vigtig rolle i det moderne menneskes liv, idet vi hver dag alle sammen bruger forskellige former for AI.

Forskningen viser også, at AI forventes at komme til at spille en væsentlig rolle i undervisningen og forskning peger på, at AI forventes at få ganske dramatiske konsekvenser for den måde vi både underviser og lærer. AI vil med stor sandsynlighed blive en værdifuld ressource som hjælpelærer i både det fysiske og virtuelle læringsrum og dette forprojekt, som har modtaget støttet fra Nordplus, vil fokusere på anvendelse af kunstig intelligens i sprogundervisningen og på udvikling af en chatbot, der kan anvendes af elever, studerende og undervisere i undervisningen i hhv. dansk og svensk.

 

Formål

Projektet fokuserer på følgende formål

  • Gennemføre en analyse af relevant litteratur og praktiske erfaringer inden for området
  • Gennemføre en analyse af eksisterende chatbot-metoder og -produkter på markedet
  • Udvikle en teoretisk model for en svensk og dansk chatbot til brug i sprogundervisninge
  • Udvikle en prototype af SKANDIBOT til brug i sprogundervisningen i svensk og dansk
  • Teste prototypen SKANDIBOT i flere forløb i sprogundervisningen i svensk og dansk
  • Udvikle videndelingsmodel, som muliggør maksimal vidensformidling af projekterfaringer

 

Partnere

Projektets partnere er SmartLearning (lead), Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL), Kungliga Tekniska Högskola (KTH) og SPRÅKBANKEN.