smartlearning logo

FSL - Forsøg med Skalerbare Leverancemodeller


Projektbaggrund

Der synes at være et stigende behov i virksomhederne, i samfundet generelt og i EA-sektoren for at lære at anvende skalerbare leverancemodeller til gavn for både EA-sektorens og EA-sektorens studerende og kunder. Der synes også at være et stort behov for at udvikle en række korte kurser inden for hhv. byggeteknologi og økonomisystemer til supplement til det, som allerede tilbydes. Projektet vil adressere en efterspørgsel hos virksomhederne efter mere tids- og emnerelevante muligheder for efter- og videreuddannelse. Denne fleksibilitet vil især tilfredsstille et behov hos de mindre virksomheder og deres medarbejdere.

 

Formål

Formålet med Forsøg med Skalerbare Leverancemodeller (FSL) er at

  • udvikle og teste skalerbare leverancemodeller til gavn for medarbejdernes og virksomhedernes fleksibilitet
  • udvikle og tilbyde fem korte kurser inden for ibrugtagning og anvendelse af udvalgt(e) byggeteknologi(er) samt
  • udvikle og tilbyde fem korte kurser inden for ibrugtagning og anvendelse af udvalgt(e) økonomisystem(er).

 

Partnere

Projektets partnere  er SmartLearning (Lead), ZEALAND, KEA, EASV og CPHBUSINESS, HK og Teknisk Landsforbund.

 

LÆS OM ALLE VORES IGANGVÆRENDE PROJEKTER HERUNDER