Hos SmartLearning benytter vi cookies for at gøre din oplevelse af hjemmesiden bedre. Ved fortsat brug af hjemmesiden samtykker du til vores brug af cookies.   Læs mere     OK
smartlearning logo

I USA er der på nuværende tidspunkt en udvikling i retning af, at læringsinstitutioner og virksomheder udbyder og anerkender badges (certifikater uden ECTS-point). Dette gør de på baggrund af kurser, der enten er et udpluk af et eksisterende kursus eller et on-demand kursus.

På baggrund af hel eller delvis gennemførelse på et sådant kursus udstedes et bevis på den opøvede færdighed eller kompetence. Med den nye kompetence/færdighed opstår muligheden for, at udvide sit repertoire yderligere ved at udforske relaterede emner eller det selvsamme emne blot på et højere niveau. Denne måde at tænke udbud på betegnes Micro-credentials og er i høj grad relateret til Mastery Learning.

Med micro-credentials ses der en begyndende forskydning i retning af kompetencebaseret uddannelse. En udvikling som med tiden vil resultere i en hyppigere fremkomst af competency-based hiring, hvilket er en ansættelsesstrategi, hvor ansættelserne baseres på en specifik kunnen. Dette fokus på bestemte færdigheder og kompetencer er i kontrast til klassiske rekrutteringer, der typisk er domineret af graden af uddannelse.

Udviklingen mod anerkendelse af enkelte kompetencer som her er skitseret, skal ses i lyset af et omskifteligt arbejdsmarked og en stigende konkurrence imellem læringsinstitutionerne. Vi er derfor nødt til at gentænke måden, hvorpå vi forstår og anerkender uddannelse her i Danmark, i retning af:

“Academic credentialing should be like an online driver license”

Udviklingen tyder altså på, at vi skal kreditere med et certifikat eller et badge, hver gang en kompetence eller færdighed opøves, uagtet om vi er i det private, i det offentlige, om det er profit eller non-profit.

Det er sådan, at denne form for kompetencebevis ikke kun er begrænset til lærings institutionerne men kan udbydes af alle professionelle institutioner.

På nuværende tidspunkt er der adskillige platforme, som arbejder med at administrere og udbyde micro-credentials. En virksomhed, som er værd af nævne i forlængelse heraf, er BlockChain. De arbejder med en teknologi, der på en sikkert måde kan digitalisere og verificere certifikater:

Er du interesseret i emnet og hvordan micro-credentials kan implementeres, så kan du læse mere her.