smartlearning logo
Forskellige ordnede post-it

Sikkerhed på spil


Projektbaggrund

Cyber- og informationssikkerhed er en bred problemstilling,
der er relevant for praktisk taget alle fag- og praksisområder,
så projektet tilstræber at nå bredt ud i mange fagområder og
ud i mange erhvervssammenhænge. Dvs. at projektet ikke som
sit formål har en yderligere dyb specialisering af de egentlige
IT-faglige, men sikring af et nødvendigt kompetenceniveau i
mange fagområder.

Formål og målgrupper

Projektet har som overordnet formål at udbrede bevidsthed om og kompetencer i cyber- og informationssikkerhed blandt studerende og erhvervsaktive.

For bedre at kunne nå såvel studerende som erhvervsaktive
med nødvendige og tilstrækkelige kompetenceløft definerer
projektet en yderligere målgruppe, nemlig undervisere fra
uddannelsesinstitutionernes fagmiljøer. Kompetenceløftet
bliver således også rettet mod fagmiljøerne på
uddannelsesinstitutionerne.

 Projektet arbejder med at sikre en høj grad af tilgængelighed til
kompetenceløft i cyber- og informationssikkerhed. Det gælder
både den oplevede tilgængelighed i målgrupperne og den
faktiske, substantielle tilgængelighed af det udviklede
materiale under og efter projektets forløb.

Dette projekt sætter sig på den baggrund for at udvikle, teste og
implementere en række spilbaserede læringsforløb inden for forskellige
områder af cyber- og informationssikkerhed med henblik på at løfte de
generelle kompetencer hos studerende og erhvervsaktive.

Deltagere

 Zealand

Cphbusiness

KEA

EaDania

IBA

EAMV

EASV

SmartLearning

Projektet er finanseret af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Projektet er et to-årigt projekt som afsluttes ved udgangen af 2024.